Mohou si manželé vzájemně převzít výplatu?

Manželé jsou oprávněni se v běžných záležitostech zastupovat. A to zejména při přijímání běžných plnění. Umožňuje jim to ustanovení § 21 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině. Zákoník práce však takový postup v případě převzetí mzdy vylučuje. Jiné osobě než zaměstnanci je možné vyplatit mzdu nebo plat jen na základě písemné plné moci.

To platí v souladu s ustanovením § 142 zákoníku práce také pro manžele. Stejně tak, jako se mohou v běžných záležitostech zastupovat manželé, umožňuje totéž zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství partnerům. V případě mzdy tedy platí podmínka jejího převzetí jen na základě plné moci i pro registrované partnery.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+