Mottem Měsíce biopotravin je biodiverzita

A proč biodiverzita? Rok 2010 je vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity. V ekologickém zemědělství je biologická diverzita, tedy rozmanitost života (nebo životních forem) vyšší, než v zemědělství intenzivním a přináší tak přirozenou rovnováhu biologických druhů v přírodě.

Ekologické zemědělství má přispívá k rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů, což dokládají i četné výzkumy. Ty potvrzují jeho pozitivní dopad na zdroje vody, půdy, vzduchu, a na rozmanitost druhů i krajiny. Ekologicky obhospodařovaná půda totiž obsahuje průkazně vyšší obsah humusu než půda konvenční, díky čemuž vykazuje o 30 – 100 % vyšší biologickou aktivitu, vyšší počet druhů žijících v půdě, rychlejší cirkulaci živin a její lepší strukturu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro pokročilé

  •  
    Důležité principy fungování PPC reklamy
  • Optimalizační postupy běžících kampaní
  • Práce s aplikací AdWords editor

Detailní informace o školení PPC reklamy pro pokročilé »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+