Musím kvůli jednorázovému přivýdělku podávat daňové přiznání? Odpovídá odborník

Jak je to s vedlejšími příjmy u zaměstnanců, kteří si loni jednorázově přivydělali? Musejí podávat daňové přiznání? Tady je odpověď z daňové poradny.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybrané dotazy z Daňové poradny

Osoba pracující klasicky na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. V roce 2012 si jednorázově (pouze jeden jediný případ za celý rok) přivydělala 7000 Kč, a to na základě „Smlouvy o vytvoření a užití autorského díla – překladu“. Nemá žádný živnostenský list. Byl to jednorázový přivýdělek. 

  1. Musí podávat daňové přiznání? 
  2. Pokud musí podávat přiznání – jestliže již zaměstnanec daňové přiznání podal, řeší se to dodatečným přiznáním, nebo podá „druhé“ přiznání, kde uvede jen příjmy z autorského honoráře? 
  3. Musí z autorského honoráře platit SP? A tím tedy podat přehled příjmů? 
  4. Musí z autorského honoráře platit ZP? A tím tedy podat přehled příjmů?

Popsané příjmy jsou příjmy z tzv. jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů. Tyto příjmy se v zásadě zdaňují v daňovém přiznání (pokud jej má autor povinnost podat). 

Vzhledem k tomu, že daný poplatník má příjmy ze závislé činnosti, obecně mu vzniká povinnost podat daňové přiznání, pokud má jiné příjmy zdaňované v daňovém přiznání vyšší než 6000,– Kč. Z tohoto pohledu se tedy jeví, že daná osoba bude muset za rok 2012 podat daňové přiznání a příjmy v tomto daňovém přiznání zdanit.

Jedinou výjimkou by byla situace, pokud se jednalo o příjem autora za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Tam platí, že pokud příjem od jednoho plátce v kalendářním měsíci nepřesáhl částku 7000 Kč, zdaňuje se tzv. srážkovou daní přímo u zdroje, přičemž se poté nezdaňuje v daňovém přiznání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem za překlad, předpokládám, že se spíše nebude jednat o příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu či televize a vznikne tak povinnost příjem zdanit až v daňovém přiznání.

Pokud již poplatník podal daňové přiznání, má možnost podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání tzv. opravné přiznání, kde uvede znovu veškeré své příjmy včetně příjmů z autorských honorářů. Správce daně pak bude přihlížet k poslednímu takto podanému přiznání. O dodatečné daňové přiznání by se jednalo až tehdy, pokud by uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (letos 2. dubna).

MIF16

Pro úplnost dodávám, že tyto příjmy uvedete do příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmů, přičemž si můžete uplatnit paušální výdaje ve výši 40 % z příjmů.

Tyto příjmy podléhají pojistnému na zdravotní a sociální pojištění. Máte tedy povinnost podat i příslušné přehledy o příjmech a výdajích.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 26. 3. 2013 9:04

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+