Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Musím kvůli jednorázovému přivýdělku podávat daňové přiznání? Odpovídá odborník

Autor: 258398
Jan Molín

Jak je to s vedlejšími příjmy u zaměstnanců, kteří si loni jednorázově přivydělali? Musejí podávat daňové přiznání? Tady je odpověď z daňové poradny.

Potřebujete poradit od odborníka? K dispozici jsou odborné poradny, kde vám vybraní odborníci odpovědí rychle a kvalitně. Další informace v Podmínkách užívání.

Vybrané dotazy z Daňové poradny

Osoba pracující klasicky na pracovní smlouvu na dobu neurčitou, u svého zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. V roce 2012 si jednorázově (pouze jeden jediný případ za celý rok) přivydělala 7000 Kč, a to na základě „Smlouvy o vytvoření a užití autorského díla – překladu“. Nemá žádný živnostenský list. Byl to jednorázový přivýdělek. 

  1. Musí podávat daňové přiznání? 
  2. Pokud musí podávat přiznání – jestliže již zaměstnanec daňové přiznání podal, řeší se to dodatečným přiznáním, nebo podá „druhé“ přiznání, kde uvede jen příjmy z autorského honoráře? 
  3. Musí z autorského honoráře platit SP? A tím tedy podat přehled příjmů? 
  4. Musí z autorského honoráře platit ZP? A tím tedy podat přehled příjmů?

Popsané příjmy jsou příjmy z tzv. jiné samostatné výdělečné činnosti podle § 7 odst. 2 písm. a) zákona o daních z příjmů. Tyto příjmy se v zásadě zdaňují v daňovém přiznání (pokud jej má autor povinnost podat). 

Vzhledem k tomu, že daný poplatník má příjmy ze závislé činnosti, obecně mu vzniká povinnost podat daňové přiznání, pokud má jiné příjmy zdaňované v daňovém přiznání vyšší než 6000,– Kč. Z tohoto pohledu se tedy jeví, že daná osoba bude muset za rok 2012 podat daňové přiznání a příjmy v tomto daňovém přiznání zdanit.

Jedinou výjimkou by byla situace, pokud se jednalo o příjem autora za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu a televize. Tam platí, že pokud příjem od jednoho plátce v kalendářním měsíci nepřesáhl částku 7000 Kč, zdaňuje se tzv. srážkovou daní přímo u zdroje, přičemž se poté nezdaňuje v daňovém přiznání.

Vzhledem k tomu, že se jedná o příjem za překlad, předpokládám, že se spíše nebude jednat o příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu či televize a vznikne tak povinnost příjem zdanit až v daňovém přiznání.

Pokud již poplatník podal daňové přiznání, má možnost podat do konce lhůty pro podání daňového přiznání tzv. opravné přiznání, kde uvede znovu veškeré své příjmy včetně příjmů z autorských honorářů. Správce daně pak bude přihlížet k poslednímu takto podanému přiznání. O dodatečné daňové přiznání by se jednalo až tehdy, pokud by uplynula lhůta pro podání daňového přiznání (letos 2. dubna).

EBF17 tip Šulák

Pro úplnost dodávám, že tyto příjmy uvedete do příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmů, přičemž si můžete uplatnit paušální výdaje ve výši 40 % z příjmů.

Tyto příjmy podléhají pojistnému na zdravotní a sociální pojištění. Máte tedy povinnost podat i příslušné přehledy o příjmech a výdajích.

 

Potřebujete radu od odborníka? Využijte našich odborných poraden.

Našli jste v článku chybu?