Může rodič doprovázet dítě do léčebny?

V určitých případech se pobyt průvodce dítěte v lázeňské léčebně, dětské léčebně nebo v nemocnici považuje za ústavní ošetřování. Zdravotnickému zařízení ho uhradí zdravotní pojišťovna, u níž je dítě pojištěno. Pobyt průvodce dítěte mladšího šesti let v nemocnici se považuje za ústavní ošetřování automaticky. V případě dítěte staršího šesti let jen se souhlasem revizního lékaře.

Pobyt průvodce v odborné dětské léčebně a dětské lázeňské léčebně se považuje za ústavní ošetřování v případech, kdy provází dítě mladší šesti let, a to na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte nebo kdy je jeho přítomnost nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte, sděluje Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dodává, že v ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti a dospělé a péče v odborných léčebných ústavech hradí zdravotní pojišťovna pobyt průvodce pouze v případech, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař. Průvodce dítěte má nárok na ubytování podle možností daného zdravotnického zařízení a na stravování. Ovšem pojištěnec i jeho průvodce hradí zdravotnickému zařízení regulační poplatek ve výši 60 Kč za každý den, ve kterém je poskytována ústavní péče.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo vs. online marketing

  •  
    Jak chránit vlastní značku a obsah.
  • Jak využívat cizí díla pro svoje prezentace.
  • Na co si dát pozor při tvorbě reklamy na internetu.

Více o školení Právo vs. online marketing »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+