Mzdy v peněžnictví a pojišťovnictví jsou až 4,6krát vyšší

Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností v ČR za 1. čtvrtletí 2009, kterou předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí na jednání Vlády ČR, obsahuje mimo jiné i údaje o průměrných mzdách v členění dle odvětví na sekce CZ-NASA.

Průměrná nominální mzda podle této zprávy nejvíce poklesla v odvětvích ubytování, stravování a pohostinství a administrativní a podpůrné činnosti (shodně o 6.1 %), v odvětví činnosti v oblasti nemovitostí o 5,3 %. Nejvyšší nárůst naopak zaznamenala odvětví profesní, vědecké a technické činnosti (o 15, 2 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (o 10.5 %) a informační a komunikační činnosti (o 8,7 %).

Nejvyšší nominální vykázaná mzda v peněžnictví a pojišťovnictví byla 4,6krát vyšší než nominální mzda nejnižší v odvětví ubytování, stravování a pohostinství.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Landing page jako součást inbound marketingové strategie

  •  
    Jak vytvářet landing page do 1 hodiny
  • Jak postavit na nohy vaše současné landing page
  • Jak vyhodnocovat všechny vaše vstupní stránky webu

Detailní informace o školení Landing page jako součást inbound marketingové strategie »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+