Na kapitálovém trhu vás zastoupí obchodník s cennými papíry

Pokud má podnikatel volné peněžní prostředky, může je investovat na peněžním nebo kapitálovém trhu. Na obou se obchoduje s finančními instrumenty (úvěry, cenné papíry), avšak na peněžním trhu pouze s těmi krátkodobými, tedy takovými finančními instrumenty, které jsou splatné do jednoho roku. Typickým příkladem je státní pokladniční poukázka.

Kapitálový trh naproti tomu nabízí k obchodování střednědobé a dlouhodobé finanční instrumenty, především pak cenné papíry v podobě akcií, dluhopisů a finančních derivátů (swapy, opce, futures). Na takovém trhu se také velmi často pohybuje tzv. obchodník s cennými papíry, což je právnická osoba (a.s. nebo s.r.o.), která poskytuje investiční služby na základě povolení od České národní banky.

Status obchodníka s cennými papíry dovoluje subjektu spravovat majetek zákazníka, poskytovat investiční poradenství, přijímat, předávat a uskutečňovat pokyny týkající se investičních nástrojů, obchodovat s nimi nebo je upisovat. Obchodník s cennými papíry může také poskytnout doplňkové služby jako například poskytování úvěrů nebo sestavení doporučení či analýz investičních příležitostí.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Měření a vyhodnocování kampaní

  •  
    Jak připravit a plánovat kampaně
  • Jak vyhodnocovat a využít důležité metriky
  • Jak to dělat u různých obchodních aktivit

Detailní informace o školení Měření a vyhodnocování kampaní»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+