Na sociálním pojištění vybral stát 172 miliard korun

Za první pololetí tohoto roku vybrala Česká správa sociálního zabezpečení okolo 172 miliard korun. Tyto výběry tvoří přes třetinu státního odpočtu ČR.

Ze všech pohledávek, které byly na pojistném celých 50,5 procent tvořily penále, to se pohybovalo okolo 29,618 miliard korun. Dlužné pak činilo 27,985 miliard korun. Částka pokut se pohybovala přibližně okolo 181 milionů korun. Zbytek pohledávek činil 918 milionů korun.

Zdroj: Aktuálně.cz

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+