Nákup majetku a s ním spojené daňové odpisy je třeba dobře zvážit

Blíží se konec roku, řada podnikatelů v tomto období zvažuje nákup hmotného majetku s možností využití daňových odpisů. Od roku 2009 se mohou rozhodnout pro odpisy rovnoměrné, zrychlené a nově také pro odpisy mimořádné. Ty umožnila jako jedno z protikrizových opatření novela zákona o daních z příjmů.

Využití mimořádných odpisů se z hlediska uplatnění daňových nákladů jeví na první pohled jako nejvhodnější řešení. Podnikatel si může za kratší období uplatnit mnohem vyšší částky než „klasickým“ odpisováním majetku. Ne vždy jsou ale mimořádné odpisy výhodné. Například při pořízení majetku ke konci zdaňovacího období se jeví jako výhodnější uplatnit odpisy standardní, protože v období, ve kterém je majetek pořizován, bude uplatněn vyšší standardní odpis než odpis mimořádný. Čtěte více: Jednou zvolenou metodu odpisování nelze nikdy změnit

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+