Hlavní navigace

Namísto zelených karet budou karty zaměstnanecké

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Dagmar Kučerová

Cizincům i zaměstnavatelům ubude úřadování. Zavádí se takzvané zaměstnanecké karty. Jaké jsou nové podmínky a co s dosud vydanými zelenými kartami?

Prezident podepsal novelu zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Novela je významná jak pro cizince, tak pro zaměstnavatele. Přinese zjednodušení jejich zaměstnávání. Současně se ruší takzvaná zelená karta, nahrazuje ji karta zaměstnanecká. Novela zákona s číslem sněmovního tisku 30 nabude účinnosti patnáctý den po jejím vyhlášení ve Sbírce listin. 

Zjednodušení pravidel povolení k pracovnímu pobytu 

Cílem změny, která byla zavedena již v několika členských státech, je stanovení jednotného postupu vyřizování žádostí o vydání povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí. A to včetně vymezení souboru práv pracovníků ze třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v členském státě. Zjednodušeně řečeno, cizinci (občané třetích zemí) již nebudou muset žádat zvlášť o povolení k zaměstnání a zvlášť o povolení k pobytu. Podají žádost jen jednu. Novela zákona současně ruší takzvané zelené karty. Ty nyní slouží jako povolení k pobytu za účelem zaměstnání. 

Pracovní pobyt cizince – současný stav 

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

V současné době je třeba dvou povolení, zvlášť k pobytu a zvlášť k zaměstnání. 

Aktuálně musí cizinec, který hodlá v České republice pracovat déle než 90 dnů, požádat o udělení víza k pobytu nad 90 dnů a doložit povolení k zaměstnání, případně v žádosti uvést jednací číslo žádosti o vydání povolení k zaměstnání u úřadu práce. Pokud zde hodlá pobývat déle než 6 měsíců, musí požádat o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Opět musí předkládat rozhodnutí o povolení k zaměstnání nebo rozhodnutí o prodloužení povolení k zaměstnání. Stejně se postupuje v případě prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. 

Výjimkami jsou povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech („zelená karta“) a povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci („modrá karta“). Ty mají již dnes povahu „jednotného povolení“, protože opravňují cizince k pobytu na území a k výkonu zaměstnání po dobu v ní uvedenou. Cizinec nedokládá povolení k zaměstnání. Jde ale o zaměstnání pouze na některé z pracovních pozic uvedených v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zelené karty nebo modré karty. 

Zaměstnavatel, který plánuje cizince zaměstnat, to musí předem oznámit a projednat s příslušným úřadem práce. Může zaměstnat pouze cizince s platným povolením k zaměstnání a k pobytu na území ČR nebo držitele zelené či modré karty. Povolení k pobytu přitom vydává ministerstvo vnitra, povolení k zaměstnání úřad práce

Zaměstnanecká karta 

Zavedením zaměstnanecké karty tak dojde ke snížení administrativní zátěže. Namísto dosavadních dvou správních řízení bude vedeno pouze jedno ministerstvem vnitra. Ministerstvo vydá zaměstnaneckou kartu na volná pracovní místa zařazená v centrální evidenci volných pracovních míst vedené ministerstvem práce a sociálních věcí. V důvodové zprávě k novele zákona se uvádí, že ročně ubude cca 47 tisíc správních řízení vedených úřadem práce, nicméně podstatná součást tohoto řízení, tedy test trhu práce, bude úřadem práce nadále prováděna pro účely vydání zaměstnanecké karty. Stejně tak bude úřad práce nadále vydávat povolení k zaměstnání cizince. Ovšem pouze výjimečně, a to pokud bude cizinec mimo pracovní povolení žádat rovněž o zaměstnaneckou kartu (např. v případě podnikání na území ČR, příležitostného zaměstnávání v rámci výměnných školních programů u studentů do 26 let atd.). Dosavadně vydávaná zelená karta zavedením zaměstnanecké karty v podstatě ztrácí opodstatnění. 

V souladu s  § 42g zákona o zaměstnávání cizinců je zaměstnanecká karta povolením k dlouhodobému pobytu opravňujícím cizince k přechodnému pobytu na území delšímu než 3 měsíce a k výkonu zaměstnání na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána. Karta současně opravňuje cizince k pobytu na území za účelem zaměstnání. 

Zaměstnanecká karta obsahuje jak povolení k pobytu, tak pracovní povolení, které si dříve musel cizinec zajistit samostatně (duální charakter). Karta se však váže na konkrétní pracovní pozici, v případě změny zaměstnavatele nebo pracovní pozice je třeba souhlas ministerstva vnitra. Dosavadně vydané zelené karty zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou a od účinnosti novely zákona se automaticky považují za karty zaměstnanecké. 

Zaměstnanecká karta se bude vydávat na dobu, na kterou bude uzavřena pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nejdéle pak na dobu 2 let. V případě pracovní smlouvy nebo dohody nesmí být mzda, plat nebo odměna nižší než sazba měsíční minimální mzdy. Týdenní pracovní doba v každém základním pracovněprávním vztahu musí činit nejméně 15 hodin

Modrá karta nadále zůstává 

Naopak takzvaná modrá karta, která slouží k zaměstnání vysoce kvalifikovaných cizinců, zůstává nadále v platnosti. Modrá karta znamená dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci. Modrá karta opravňuje cizince k pobytu a zároveň výkonu zaměstnání, tj. cizinec nepotřebuje zvlášť pracovní povolení.  Za vysokou kvalifikaci se přitom považuje řádně ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo aspoň 3 roky.

Sociální podpora 

Novelou jsou zavedeny nejen podmínky, za nichž cizinec může zaměstnaneckou kartu získat, ale případně pobírat i sociální podporu. To se bude týkat i jeho rodinných příslušníků. Cizinci budou mít získáním zaměstnanecké karty nárok na některé sociální dávky, včetně přídavků na děti, porodného nebo pohřebného. Ministerstvo vnitra odhaduje, že by se náklady státu mohly vyšplhat až na jednu miliardu korun ročně. Ještě letos očekávají celkem 30 000 žádostí o kartu, z toho dvě třetiny mají tvořit žádosti o prodloužení současných povolení.

Našli jste v článku chybu?
Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Vitalia.cz: Vychytané vály a válečky na vánoční cukroví

Vychytané vály a válečky na vánoční cukroví

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Měšec.cz: Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Stavební spoření: alternativa i pro seniory

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Podnikatel.cz: Hospody a EET? Mají technické problémy

Hospody a EET? Mají technické problémy

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

DigiZone.cz: „Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

„Black Friday 2016“: závěrečné zhodnocení

Vitalia.cz: Cena stejného léku se liší i o tisíce

Cena stejného léku se liší i o tisíce

Vitalia.cz: Perníčky: na uležení i hned měkké

Perníčky: na uležení i hned měkké

Měšec.cz: Komu musí od ledna zvýšit mzdu?

Komu musí od ledna zvýšit mzdu?

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

120na80.cz: 5 nejčastějších mýtů o kondomech

5 nejčastějších mýtů o kondomech

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte