Navrhované změny ústavních zákonů

Ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády Jiří Pospíšil představil plánované návrhy ústavních zákonů, které chce předložit vládě. V první řadě se jedná o klouzavý mandát poslance. Spočívá v tom, že stane-li se poslanec členem vlády, dojde k dočasnému přerušení výkonu jeho poslaneckého mandátu a výkon tohoto mandátu „sklouzne“ na náhradníka z kandidátní listiny stejné politické strany. Přerušení výkonu mandátu poslance – člena vlády je časově vymezeno jeho členstvím ve vládě.

Druhou navrhovanou změnou je rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Jde o rozšíření pravomocí kontrolovat hospodaření s majetkem státu a plnění státního rozpočtu také o pravomoc kontrolovat zákonnost hospodaření územních samosprávných celků se svým majetkem a o pravomoc kontrolovat hospodaření právnických osob veřejnoprávní povahy.

Mezi další uvažované změny pak patří přímá volba prezidenta, zavedení tzv. vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě a přijetí ústavního zákona o podmínkách vyhlášení a průběhu celostátního referenda.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení online marketingu - jak přivádět na web návštěvnost

  • Vyhledavače a PPC kampaně - jak fungují
  • Webová analytika - k čemu jí využít
  • Facebook a další sociální sítě - co a jak komunikovat

Detailní informace o Školení online marketingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+