Co není nehmotným majetkem

Nehmotný majetek patří mezi dlouhodobý majetek podniku. Doba použitelnosti je stanovena na dobu delší než jeden rok. Nehmotný majetek je definován zákonem o daních z příjmů v § 32a. Lze ho pořídit koupí, vkladem podnikatele, darem, vlastní činností či zděděním. Vstupní cena je vyšší než 60 000 Kč. Jedná se především o software, ocenitelná práva, licence či zřizovací výdaje.

Nehmotný majetek se musí odepisovat rovnoměrně. Odpisování nehmotného majetku nelze přerušit. Poplatníci, kteří mají příjmy podle § 7 a § 9 a nevedou účetnictví, jsou daňovým nákladem na pořízení nehmotného majetku bez ohledu na jeho výši.

Nehmotným dlouhodobým majetkem zásadně nejsou:
 • znalecké posudky,
 • průzkumy trhu,
 • plány rozvoje,
 • návrhy propagačních a reklamních akcí,
 • certifikace systému jakosti,
 • software pro řízení technologií nebo pro zařízení, která bez tohoto softwaru nemohou fungovat.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

 •  
  Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
 • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
 • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+