Nemocný podnikatel zálohu na pojistné platit nemusí

Zálohy na pojistné nemusí platit osoba samostatně výdělečně činná, která je celý kalendářní měsíc v pracovní neschopnosti nebo v karanténě. Tuto skutečnost ovšem musí zdravotní pojišťovně doložit, protože plátcem nemocenských dávek je ČSSZ a zdravotní pojišťovna o případné nemoci podnikatele nemůže vědět.

Obecně se doporučuje předložení kopie počátku a ukončení „neschopenky“. V případě, že OSVČ tuto povinnost nesplní, zdravotní pojišťovna se bude domnívat, že záloha na pojistné zaplacena nebyla. Pracovní neschopnost lze samozřejmě doložit i zpětně, a to při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích, ovšem včasným doložením lze předejít problémům se stanovením předpisu záloh a následného dopočtu odvodu z minimálního vyměřovacího základu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení web copywritingu

  •  
    Jak strukturovat text na webové stránce.
  • Tajemství atraktivního a úderného titulku.
  • Optimalizace webového textu pro vyhledávače.

Detailní informace o školení psaní pro web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+