Není OSVČ jako OSVČ

Osobou samostatně výdělečně činnou se pro účely zdravotního pojištění považují osoby, které mají příjmy podle § 7 odst. 1 a 2 Zákona o daních z příjmů. To jest, příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Za osoby samostatně činné se považují i osoby spolupracují, na které jsou rozdělovány příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Pro účely zdravotního pojištění jsou z okruhu osob samostatně výdělečně činných vyloučeny osoby, které mají příjmy z autorských honorářů. Autorským honorářem jsou příjmy z příspěvků do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize. Jedná se o příjmy ze zdrojů na území České republiky, které jsou zdaňované zvláštní sazbou daně za předpokladu, že úhrn těchto příjmů nepřesáhne v kalendářním měsící 7 000 Kč.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+