Hlavní navigace

Nenutíte zaměstnance čerpat dovolenou? Způsobíte jim škodu

 Autor: 258398
Redakce

Nenařízení čerpání dovolené v souladu s novými pravidly se zaměstnavateli nemusí vyplatit. Zaměstnanci se mohou domáhat náhrady způsobené škody.

Zaměstnavatelé by neměli opomenout nová pravidla čerpání dovolených platná od roku 2012. Nečerpání dovolené v souladu se zákonem se nemusí vyplatit. Nejenže po 30. červnu rozhoduje o zaměstnavatelem nenařízené nečerpané dovolené z předchozího roku sám zaměstnanec, ale je tu i hrozba finanční sankce zaměstnavateli za porušení zákoníku práce a možnost uplatnění způsobené škody zaměstnancem.

Čtěte také: Nemáte ještě plán dovolených? Po 30. červnu riskujete nemalé potíže

Písemný plán dovolených

Zaměstnavatel je povinen v souladu s novelizovaným § 217 zákoníku práce určit dobu čerpání dovolené podle písemného rozvrhu čerpání tak, aby mohla byt vyčerpána zpravidla vcelku, a to do konce kalendářního roku, za který náleží. Přitom je nutné přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. 

Jestliže se dovolená poskytuje v několika částech, musí alespoň jedna z nich činit nejméně 2 týdny vcelku (pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne jinak). Ovšem určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem. Opět je možné dohodnout se vzájemně na kratší době. 

Čtěte také: Evidence pracovní doby podle nových pravidel

Čerpání dovolené

V samotném čerpání dovolené mohou podle § 218 zákoníku práce bránit naléhavé provozní důvody zaměstnavatele (tím může být prakticky cokoliv) nebo překážky na straně zaměstnance (mateřská, rodičovská dovolená a nově i pracovní neschopnost zaměstnance). Dovolená musí být, pokud v čerpání nebrání překážky na straně zaměstnance, vyčerpána nejpozději do 31. 12. roku následujícího. Žádnou (tedy ani původně převáděnou nadstandardní) dovolenou již nelze podle nových podmínek proplatit. Jediným případem, kdy se dovolená proplácí, je skončení zaměstnání.

Jestliže nebude dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti, na mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené bezprostředně po skončení těchto překážek v práci. Zjednodušeně řečeno, zaměstnanec po skončení překážky do práce nenastoupí a ihned začne čerpat starou dovolenou.

Čtěte také: Dosud nevybraná dovolená může po změnách od roku 2012 „propadnout“

Sankce a škoda způsobená zaměstnanci 

Jak již bylo popsáno, dovolenou určuje zaměstnavatel. Měl by proto dbát na její čerpání v souladu se zákoníkem práce. Jestliže nebude kupříkladu dovolená z roku 2011 vyčerpána do konce roku 2012, riskuje sankce od inspekce práce. Za přestupek fyzické osoby nebo správní delikt osoby právnické na úseku dovolené může být udělena pokuta až do výše 200 000 korun.

Dovolená z roku 2011 tedy nemůže být v roce 2013 čerpána a neměla by již být ani v evidenci dovolených (mimo výše uvedené překážky v práci – mateřská, rodičovská, nemoc). Právo zaměstnance na dovolenou však nezaniká. Jestliže mu zaměstnavatel v souladu se zákoníkem práce nenařídil dovolenou, způsobil mu tím škodu. Zaměstnanec se může podle § 265 zákoníku práce domáhat ve stanovené lhůtě svých práv. Škoda musí být uplatněna v tříleté objektivní promlčecí lhůtě, která počíná běžet od 31. 12. 2012. V tomto okamžiku zaměstnavatel porušil svou povinnost určit čerpání dovolené z roku 2011 nejpozději do konce následujícího kalendářního roku.

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Root.cz: Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Podnikatel.cz: Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Informovat o EET musí i e-shopy, nebo zaplatí

Podnikatel.cz: Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Věčně rozzlobený podnikatel? Cesta do pekel

Vitalia.cz: Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

Jak vybrat ořechy do cukroví a kde mají levné

Root.cz: Kamery Sony se dají ovládnout na dálku

Kamery Sony se dají ovládnout na dálku

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

120na80.cz: Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Co všechno ovlivňuje ženskou plodnost?

Vitalia.cz: Jsou čajové sáčky toxické?

Jsou čajové sáčky toxické?

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat