Neplatíte daně? Připravte se na exekuci

Pokud daňový dlužník nezaplatí splatný daňový nedoplatek včetně pokut, které mu byly uloženy, ve stanovené lhůtě, je znovu vyzván správcem daně, aby zaplatil své dluhy v náhradní lhůtě. Jestliže svůj dluh daňový poplatník nezaplatí ani v náhradní lhůtě, správce daně přistoupí k vymáhání nedoplatku daňovou exekucí.

Daňovou exekuci provádí správce daně vydáním exekučního příkazu:
  • na přikázání pohledávky na peněžní prostředky na účtech vedených u bank daňových dlužníků,
  • na srážku ze mzdy, sociální a nemocenské dávky nebo důchody,
  • na prodej movitých věcí,
  • na prodej nemovitých věcí.

Daňovou exekuci provede správce daně (finanční úřad). Finanční úřad se však také může obrátit ve věci exekuce na soud nebo soudního exekutora.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení PPC reklamy pro pokročilé

  •  
    Důležité principy fungování PPC reklamy
  • Optimalizační postupy běžících kampaní
  • Práce s aplikací AdWords editor

Detailní informace o školení PPC reklamy pro pokročilé »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+