Nezapomeňte změnit zálohu na nemocenské

OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, platí do měsíce předcházejícího měsíci podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 zálohy na důchodové pojištění ve výši dle daňového základu roku 2009. Minimálně však 1 731 Kč měsíčně. V měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce platí zálohy dle daňového základu dosažného v roce 2010, minimálně 1 807 Kč. Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 2011

Mění se také sazba pojistného na nemocenské pojištění OSVČ z původních 1,4 % na 2,3 %. Z tohoto důvodu se zvyšuje minimální platba pojistného na nemocenské pojištění, přestože minimální měsíční základ zůstává nezměněn. Minimální pojistné na nemocenské pojištění je v roce 2010 částka 56 Kč. Od měsíce ledna 2011 je stanovena minimální platba ve výši 92 Kč. Jestliže OSVČ nezvýší platbu pojistného na nemocenské pojištění nejpozději do 21. 2. 2011, alespoň na částku 92 Kč, účast na nemocenském pojištění zaniká ke dni 31. 12. 2010. Čtěte více: OSVČ a změny v nemocenském pojištění 2011

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+