Normy budou přístupnější, levnější a srozumitelnější

Podnikatelé, kteří ke své činnosti potřebují znát a sledovat technické normy, by k nim od prvního ledna 2009 měli mít snazší přístup. Česká republika bude pravděpodobně první zemí v Evropské unii, která technickou normalizaci takto zpřístupní, informuje Hospodářská komora České republiky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zrušilo Český normalizační institut a zodpovědnost za tvorbu a vydávání technických norem přeneslo od prvního ledna příštího roku na Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

České státní normy by měly být přístupnější, a to hlavně v elektronické podobě, oproti dnešku až o 50 procent levnější a v neposlední řadě také srozumitelnější. Maximum norem by mělo být v českém jazyce.

Podle Hospodářské komory by se do procesu zpřístupnění a distribuce norem měla zapojit také vedle komory například Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů, České sdružení stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a další subjekty.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+