Nové způsoby rozdělování evropských dotací

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo nástroj umožňující nový způsob financování projektů dotovaných z peněz EU. Nástroj JESSICA umožní financování projektů návratným způsobem, tedy formou úvěrů, záruk či vlastního kapitálu. Prostředky mohou být opakovaně použity a podpořeno tak větší množství projektů. Nyní jsou evropské prostředky rozdělovány zejména grantovým způsobem, tedy formou nenávratné dotace.

Je pro nás klíčové, abychom jako Česká republika uměli tento nástroj dobře využívat a čím více zkušeností získáme ještě v tomto programovém období, o to jednodušší pak bude jeho uplatnění v období po roce 2014, sdělil první náměstek ministra Daniel Braun.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+