Obchodníci se bojí, že novela zákona o cenách omezí svobodu podnikání

Novela zákona o cenách, kterou připravilo ministerstvo financí, zavede regulaci cen a omezí svobodu podnikání. Tvrdí to Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a chce proto s ministerstvem jednat o úpravě této novely.

V obecné rovině lze předloženému návrhu vytknout zásadní odklon od liberálního pojetí trhu a jeho fungování na tržních principech nabídky a poptávky zavedením povinnosti prodávajícího prodávat za cenu obvyklou, stojí ve stanovisku k novele zákona o cenách, které SOCR zveřejnil na svých internetových stránkách. Obchodníkům vadí formulace, že prodávající nesmí zneužít svého výhodnějšího hospodářského postavení k tomu, aby získal nepřiměřený prospěch prodejem za cenu vyšší, než je cena obvyklá. Nesouhlasí ani s pasáží týkající se prodeje zboží za tzv. podnákladové ceny. Novela totiž tento typ prodeje zcela zakazuje.

S návrhem ministerstva, které také nařizuje uvádět plné ceny zájezdů, nesouhlasí ani cestovní kanceláře.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+