Novela zákona o DPH od roku 2011

Novela zákona projednávaná Ministerstvem financí má přinést podstatné změny v oblasti daně z přidané hodnoty. Navrhuje se změna místa plnění, která se dotkne dodání plynu a elektřiny soustavami, dále pak tepla a chladu sítěmi. V návrhu jsou upřesněny podmínky pro osvobození v případě, že dovezené zboží je přepraveno ze třetí země, přitom ukončením přepravy dochází v jiném členském státě, než je stát, ve kterém zboží vstoupilo na území EU.

Zavádí se institut ručení za daň a možnost provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky. Daň by bylo možné opravit v případech, kdy je zaplacení ceny zrušeno nebo vypovězeno za podmínek stanovených členskými státy. V předloženém návrhu je možnost provedení opravy za podmínky, že se jedná o pohledávky za dlužníky v insolvenčním řízení, a které vznikly ve lhůtě 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 24. 6. 2010 20:52

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu

  •  
    Jak si nastavit značku sami
  • Jak značku na internetu řídit
  • Jak značku dostat lidem pod kůži

Detailní informace o školení Jak nastavit firemní značku a řídit ji v onlinu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+