Novela zákona umožní popření pohledávky věřitele

Ministerstvo spravedlnosti rozesílá do připomínkového řízení novelu insolvenčního zákona a navazující novelu vyhlášky o jednacím řádu pro insolvenční řízení. Hlavním smyslem novely je vrátit věřitelům právo popírat pohledávky jiných věřitelů.

V insolvenčním řízení se uspokojují všechny pohledávky ze společné majetkové podstaty dlužníka a každá pohledávka jednoho věřitele tudíž snižuje uspokojení ostatních věřitelů. Ti by proto logicky měli mít právo si pohledávky popírat, jestliže k tomu mají důvody. Přihlášený věřitel je povinen složit jistotu na náklady řízení těchto sporů mezi věřiteli, případně též jistotu na náhradu škody pro případ, že se návrh ukáže jako bezdůvodný.

Novela insolvenčního zákona by měla nabýt účinnosti 31. března 2011.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+