Nový Etický kodex pražského zastupitele

Návrh nového Etického kodexu Zastupitelstva projednali pražští radní na jednání v úterý 17. srpna. Kodex vychází z Protikorupční strategie hl. m. Prahy. Rada vzala znění tohoto materiálu na vědomí a současně požádala vedení jednotlivých politických klubů Zastupitelstva o případné připomínky a náměty. Konečný návrh Etického kodexu člena Zastupitelstva by se měl schvalovat začátkem září.

Oproti dosud platnému kodexu došlo pouze k malé formální úpravě této normy v oblasti odkazů na konkrétní dokumenty. Nově připravovaný kodex člena by měl zvýšit prestiž a důvěryhodnost zastupitelů a být skutečným odrazem pochopení důležitosti vzájemné důvěry mezi občany a jimi zvolenými zastupiteli. Etické kodexy jsou v rámci boje proti korupci chápány jako účinný nástroj minimalizace korupce i jako účinný prostředek prevence tohoto jevu, uvedl náměstek primátora pro oblast protikorupčních opatření, který v Zastupitelstvu prosadil Protikorupční strategii města, Milan Richter.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+