Nový zákon o platebním styku zamířil do vlády

Ministerstvo financí předložilo vládě návrh zákona o platebním styku, kterým implementuje do českého právního řádu směrnice Evropské unie. Unie se směrnicí snaží harmonizovat poskytovaní platebních služeb ve všech členských státech. Norma se dotýká jako oblasti veřejnoprávní regulace, tak soukromoprávních vztahů (např. úprava informačních povinností, autorizace platebních transakcí, způsob a lhůty provádění platebních transakcí, odpovědnost).

Směrnice také zavádí novou kategorii nebankovních poskytovatelů platebních služeb – platební instituce, které podrobuje určitým regulatorním a dohledovým požadavkům, uvádí ministerstvo financí v důvodové zprávě.

Nový zákon o platebním styku také převzal úpravu vydávání elektronických peněz a platebních systémů s neodvolatelností zúčtování ze stávajícího zákona o platebním styku. Nová úprava by mohla nabýt účinnosti již 1. listopadu 2009.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+