O nemocenské přišlo 1354 osob. Nezvaná návštěva u každého čtvrtého nemocného

Nedodržování vycházek v době nemoci se nevyplácí. ČSSZ již potrestala více než 1300 osob. Nejvíce hříšníků bylo ze Středočeského kraje.

Během prvního pololetí tohoto roku provedli pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení 79 133 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných. Bylo prokázáno, že 1 354 osob režim porušilo, což mělo za následek krácení nebo odnětí nemocenského.

Čtěte také: Pravomoci zaměstnavatele jsou při kontrole nemocných omezené

Nezvaná návštěva u každého čtvrtého nemocného

Nejvíce kontrol bylo od ledna do června provedeno ve Středočeském kraji (9750) a Jihomoravském kraji (9255). Největší podíl případů dočasné pracovní neschopnosti, u kterých proběhla kontrola, vykazuje za prvních šest měsíců Karlovarský kraj. Podle informací ČSSZ byl v tomto regionu zkontrolován přibližně každý čtvrtý občan, kterému lékař vystavil neschopenku. Následuje Olomoucký kraj. Tady kontrolní pracovníci navštívili každého pátého dočasně práceneschopného.

Příjemci nemocenských dávek jsou povinni dodržovat stanovený režim a umožnit kontrolu dodržování tohoto režimu. Podezření z porušení režimu ověřují pracovníci ČSSZ ve spolupráci s pojištěncem a ošetřujícím lékařem. Jestliže se potvrdí, že k porušení skutečně došlo, je zahájeno řízení. Výsledkem je zpravidla rozhodnutí o krácení nebo odnětí nemocenského.

 Čtěte také: Evidence pracovní doby podle nových pravidel

Kontrola zaměstnavatelem

Nemocní by neměli zapomínat, že je může kontrolovat i zaměstnavatel. Za zvlášť hrubé porušení léčebného režimu může být od roku 2012 zaměstnanec dokonce i propuštěn. Prokázání porušení povinností se zjišťuje:

MIF16

  • vlastní kontrolou zaměstnavatele,
  • kontrolou ČSSZ (provedenou na podnět zaměstnavatele),
  • kontrolou třetí osoby (např. osoba poskytující služby soukromého detektiva nebo bezpečností agentura na základě smlouvy o poskytovaných službách se zaměstnavatelem).

V těchto případech se samozřejmě jedná o kontrolu v době pobírání náhrady mzdy, tedy v období prvních jednadvaceti dnů  nemoci. Zaměstnavatel je oprávněn zaměstnanci:

  1. Snížit nebo neposkytnout náhradu mzdy (§ 192 odst. 5 zákoníku práce).
  2. Dát výpověď s poskytnutím plné náhrady mzdy (§ 52 písm h zákoníku práce).

Čtěte více: Jak propustit zaměstnance v době nemoci?

3 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 24. 7. 2012 19:29

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+