Co znamená obchodní zastoupení a výhradní obchodní zastoupení?

Pokud podnikatel nemůže v určitých případech sám vyhledávat a sjednávat obchody, může pověřit nezávislého podnikatele, aby pro něj pracoval jako obchodní zástupce. Sepisují spolu pak smlouvu o obchodním zastoupení, která se řídí Obchodním zákoníkem (§ 652 a následující).

Písemnou smlouvou o obchodním zastoupení se obchodní zástupce zavazuje pro zastoupeného vyvíjet činnost směřující k uzavírání určitého druhu smluv nebo sjednávat a uzavírat obchody jménem zastoupeného a na jeho účet. Pokud má obchodní zástupce také uzavírat obchody, musí mu podnikatel svěřit plnou moc. Za činnost náleží zástupci provize.

Výhradní obchodní zastoupení pak znamená, že podnikatel je povinnen na určitém území například státu pro určité stanovené obchody využít služeb pouze sjednaného obchodního zástupce. Výhradní obchodní zástupce zase naopak již nesmí služby v takovém rozsahu nabízet jinému podnikateli.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu – pokročilé techniky

  •  
    Jak připravit šablonu moderního e-mailu
  • Jak spustit automatizované kampaně
  • Jak dynamizovat běžnou rozesílku

Detailní informace o školení e-mail marketingu - pokročilé techniky »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+