Obecní obchodní společnosti si se zákony nelámou hlavu

Nevládní nezisková organizace Transparency International - Česká republika zveřejnila na svých internetových stránkách studii Jana Pavla z Vysoké školy ekonomické v Praze Používání obecních obchodních společností v České republice na příkladu krajských měst.

Jedná se o obchodní společnosti, které zřizují a ovládají obecní samosprávy.

Podle zjištění zveřejněných ve studii je používání obecních obchodních společností velice problematické. Jejich právní forma a fungování nejsou podle autora kompatibilní s fungováním ostatních organizací veřejného sektoru.

Problematické je ve vztahu k obecním obchodním společnostem například zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách. Problémy nastávají také při uplatnění zákona o svobodném přístupu k informacím.

Závěrem studie je konstatování, že využívání obecních obchodních společností s sebou přináší značné problémy, které mohou způsobit až neefektivní vynakládání veřejných prostředků. Autor proto navrhuje obecním samosprávám zejména utlumení podnikatelských aktivit v těchto společnostech ve prospěch aktivit neziskových. Soudí, že je nutné zvýšit transparentnost ve vztahu k zákonu o veřejných zakázkách a také zprůhlednit finanční toky v obecních obchodních společnostech.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení App Store optimalizace

  •  
    Jak dostat svou mobilní aplikaci mezi lidi
  • Jak na akvizici uživatelů mobilních aplikací na českém i světovém trhu
  • Jak správně spustit, propagovat, měřit a vyhodnotit svoji aplikaci v Google Play i v Apple App Store

Detailní informace o školení App Store optimalizace »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+