Od roku 2010 se podává souhrnné hlášení DPH u služeb

Plátce povinen od 1. ledna 2010 podat souhrnné hlášení, pokud poskytl služby s místem plnění v jiném členském státě, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. Výjimkou jsou služby od daně osvobozené. Souhrnné hlášení se podává místně příslušnému finančnímu úřadu formu datové zprávy, opatřené elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky ve formátu a struktuře stanovené správcem daně.

Cílem této novely je, aby správce daně členského státu, ve kterém daňová povinnost vznikla, získal informace o plnění uvnitř Společenství, a to ve lhůtě nepřekračující jeden měsíc. Podáváním hlášení elektronickou cestou by mělo dojít i ke snížení administrativní zátěže.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web

  •  
    Jak mít na Internetu blog.
  • Jak si založit web na Wordpressu.
  • Jak pokračovat v jeho provozování.

Detailní informace o školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+