Po dosažení 26 let věku platí student zdravotní pojištění

Za nezaopatřené dítě se podle zákona o státní sociální podpoře považuje dítě do ukončení povinné školní docházky a poté do dosažení 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání. Od následujícího měsíce se musí pojistné na zdravotní pojištění hradit sám, pokud nebude například při studiu současně zaměstnán. V tom případě by bylo pojistné hrazeno zaměstnavatelem.

Z hlediska sociálního pojištění se studentům s výjimkou prvních 6 let studia po dosažení 18 let věku doporučuje hradit dobrovolné pojistné ve výši 1 649 Kč měsíčně. Studentům, kteří studovali před 1. lednem 1996, je náhradní dobou doba studia po dosažení 18 let věku v rozsahu 6 let. Stejně se postupuje i nyní, ovšem pro výši procentní výměry důchodu se tato náhradní doba pojištění počítá jen z 80 procent. Starším studentům se náhradní doba nezapočítává. Čtěte více: Osoby bez zdanitelných příjmů, nezapomínejte na pojistné

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Workshop: UX design v návrhu webu

  •  
    Rychlý a efektivní návrh rozhraní.
  • Metoda Design Studio.
  • Prototypy - proč a jak prototypujeme.

Detailní informace o workshopu UX designu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+