Podnikatel si může odepsat ze základu daně i reklamní ochutnávky

Cílem marketingové komunikace je zviditelnit se. Podniky si nechávají zhotovit reklamní tiskoviny, větší podniky se prezentují v masmédiích. Od základu daně lze odečíst náklady na reklamní ochutnávky či soutěže.

Základ daně z příjmů se sníží o výdaje, které zaplatíme v rámci výroby reklamních tiskovin. Jedná se především o tisk plakátů, letáků, prospektů a katalogů. Mezi reklamní tiskoviny však můžeme zařadit i billboardy.

Obvyklá je reklama v TV, tzn. televizní šoty, samozřejmě také rozhlas a rozhlasové relace a inzerce v novinách

.

Zvláštní postavení má v reklamě internet. Pomocí internetu můžeme poměrně snadno a za příznivých nákladů šířit velký objem informací.

Pokud spíše vsázíte na přímý kontakt se zákazníkem, snížit základ daně lze i o výdaje na reklamní akce, výstavy a reklamní ochutnávky.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení UX: Jak zapojit uživatele do designu

  •  
    Jak dostat ono tajemné UX do designu.
  • Ve kterých fázích zapojit uživatele, abyste dostali nejvíc muziky za nejmíň peněz.
  • Jak vytvářet jednoduché a srozumitelné persony

Detailní informace o školení UX »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+