Hlavní navigace

Nezapomeňte v přiznání odečíst dary, pomohou snížit základ daně

 Autor: 631791
Tomáš Dlask

Darování ať už peněžitého či nepeněžitého daru vám může přinést nejen pocit vykonání dobrého skutku, ale můžete si takovýmto způsobem snížit základ daně, často i velmi výrazně. Je ovšem nutné splnit několik zákonem daných podmínek.

Snížení daní lze docílit hned několika způsoby, např. odečtením úroků z hypotéky a stavebního spoření, životního a penzijního pojištění či odpočtem odborových příspěvků. Odepsat si můžete výdaje, které vynaložíte na ověřování výsledků svého vzdělávání, nebo lze také uplatnit různé daňové slevy pro podnikatele (odečítají se až přímo od vypočtené daně a dále ji tak snižují). Čtěte návod: Slevy na dani v roce 2010 a jejich uplatnění

Specifickým způsobem také můžete zaplatit na daních z příjmů méně než 15 procent tím, že využijete odpočtu darů, prostředků vynaložených na charitu, ale třeba i tím, že darujete krev (jeden odběr se oceňuje jako dar v hodnotě 2000 Kč).

Kde pomoci a snížit si tak základ daně?

Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost.

Dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu nebo byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchodu nebo jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby, na zdravotnické prostředky nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu, a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč.

Dle ustanovení § 15 odst. 1 zákona o daních z příjmů, lze od základu daně odečíst hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území České republiky, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to např. na účely humanitární nebo charitativní. Stejně se postupuje i u darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie, Norska nebo Islandu, jak server Podnikatel.cz informovala Jaroslava MusilováMinisterstva financí ČR.

Pomoc Japonsku a snížení daně

Pokud byste tak chtěli uplatnit výdaj vynaložený také na živelní pohromu v Japonsku, je to možné, ovšem pouze za předpokladu, že svůj dar odevzdáte humanitární či charitativní nadaci se sídlem v České republice. Daruje li poplatník své finance přímo na charitativní účet vedený v Japonsku nelze tuto částku uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně, uvedla dále Musilová.

Nezapomeňte na potvrzení

Aby byl váš nárok na odepsání si daru od základu daně uznatelný, je dle § 38 bezpodmínečně nutné připojit k daňovému přiznání potvrzení od obdarovaného o poskytnutí daru, jeho hodnotě a účelu (darovací smlouvu, doklad o převzetí daru, apod.)

Dárce – fyzická osoba

Fyzická osoba může použít odečitatelnou položku, pokud celková hodnota darů věnovaných v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí v souhrnu alespoň 1000 Kč (např. 10 darů, ovšem každý po stokoruně). Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10% hodnoty základu daně.

Dárce – právnická osoba

Právnická osoba má nárok na odečitatelnou položku, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) bude činit aspoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit nejvýše o 2% základu daně. Pokud dárce chce uplatnit odečitatelnou položku, musí mít potvrzení od obdarovaného.

Pokud je dárce plátce DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru. Finanční dary nejsou předmětem DPH. Tato daň je pro dárce dalším nákladem spojeným s darem. Pokud bude dárcem jiná nezisková organizace, nelze její základ daně snížit o tuto odečitatelnou položku.

Sponzorování jako reklama

Náklady (výdaje) na propagaci a reklamu jsou daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Foto: Isifa.com

Našli jste v článku chybu?

7. 1. 2012 14:50

Crazymen (neregistrovaný)

Podle materiálů z webu může PO darovat až do výše 5% základu daně.

27. 3. 2011 15:39

luckily (neregistrovaný)
chtělo byto nějaký příklad výpočtu a uvést čísla řádků, kam se to v přiznání uvádí
Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

DigiZone.cz: R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

R2B2 a Hybrid uzavřely partnerství

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Vitalia.cz: V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

V SAPĚ našli nelegální porážku kachen

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

120na80.cz: 5 nejčastějších mýtů o kondomech

5 nejčastějších mýtů o kondomech

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Lupa.cz: Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Na koho se v Křišťálové Lupě nedostalo?

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Měšec.cz: Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Stavební spoření: alternativa i pro seniory

Vitalia.cz: Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Nestlé vyvinulo nový typ „netloustnoucího“ cukru

Vitalia.cz: Perníčky: na uležení i hned měkké

Perníčky: na uležení i hned měkké

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Měšec.cz: Komu musí od ledna zvýšit mzdu?

Komu musí od ledna zvýšit mzdu?