Odpočet DPH u dlužníků v insolvenčním řízení

Novela zákona o DPH účinná od 1. dubna 2011 umožní dodavateli uplatnit nárok na odpočet daně na vstupu, pokud mu jeho odběratel nezaplatil za dodané zboží nebo poskytnutou službu, a zároveň insolvenční soud proti odběrateli zahájil insolvenční řízení. V takovém případě muže dodavatel, za splnění podmínek daných zákonem, snížit svoji daňovou povinnost, popř. zvýšit svůj nárok na odpočet DPH na vstupu.

Podmínky jsou následující:

  • dlužník se nachází v insolvenčním řízení a insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení jeho úpadku,
  • pohledávka vznikla aspoň 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a
  • věřitel řádně přihlásil svoji pohledávku nejpozději ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, pohledávka byla zjištěna a v insolvenčním řízení se k ní přihlíží

Opravu výše daně nelze provést u kapitálově či personálně spojených osob a u podnikatelů ve sdružení.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+