Hlavní navigace

Odpovědnosti, ze kterých se podnikatelé jen tak nevyvléknou

 Autor: 258398
Kateřina Tietzová 12. 6. 2008

Podnikatelé, kteří se živí prodejem zboží, mají určité povinnosti a z nich plynoucí odpovědnosti. Ukotveny jsou v obchodním i občanském zákoníku a zorientovat se v nich nemusí být vždy jednoduchou záležitostí.

Základní charakteristika kupní smlouvy je v občanském i obchodním zákoníku relativně shodná. Oba právní předpisy však vykazují jisté rozdíly, zvláště v problematice týkající se odpovědnosti za vady prodávaného zboží. Rozdílná úprava se také týká záruky na prodávané zboží.

Obchodní zákoník se uplatňuje u kupních smluv, které naplní znaky obchodního závazkového vztahu, zatímco občanský zákoník se uplatňuje u ostatních kupních smluv, zejména při prodeji zboží v obchodě.

Povinnosti prodávajících

K povinnostem podnikatelů jako prodávajících patří dle obchodního zákoníku:

 • dodání zboží,
 • předání dokladů – jak doklady nutné k převzetí (např. skladištní list či přepravní listina), tak doklady nutné k užívání (návody, technické dokumentace apod.),
 • umožnění kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží – k čemuž dochází, jakmile je dodané zboží předáno kupujícímu.

Faktické a právní vady

Občanský zákoník rozlišuje odpovědnosti za škody, prodlení a za vady. U vad zboží existují prakticky dva druhy:

 1. právní (týká se především ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů apod.),
 2. faktické (do této skupiny se řadí vady kvality, kvantity, balení a vady v dokladech).

Jiné třídění, které je z pohledu odpovědnosti za vady a následné vyplývající povinnosti také důležité, je na odstranitelné a neodstranitelné vady či na skryté a zjevné vady.

Pokud kupující uplatňuje svůj nárok u prodávajícího, má podnikatel následující možnosti:

 • výměnu vadného zboží,
 • odstranění vad opravou,
 • poskytnou přiměřenou slevu z ceny zboží,
 • umožnit kupujícímu odstoupit od smlouvy.

Právo na výměnu věci či odstoupení od smlouvy musí podnikatel umožnit kupujícímu také v případě, kdy zboží sice má opravitelnou vadu, ale ta má opakovaný výskyt. V praxi se obvykle považuje za tento případ trojí výskyt vady, resp. tři různé vady.

Odpovědnost za vady zboží

Pro podnikatele, kteří provozují prodejní činnosti je nezbytné, aby rozlišovali mezi těmito dvěma odpovědnostmi:

 • Zákonná – tuto odpovědnost za vady zboží má prodávající v okamžiku, kdy zboží předává kupujícímu. Za vady existující při převzetí se počítají i vady, které se projeví do 6 měsíců ode dne převzetí věci. Tato odpovědnost se nevztahuje na zboží, které je prodáváno se slevou právě kvůli dané vadě nebo ve výprodeji a na použité zboží. Prodávající také neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl či pokud je sám způsobil.
 • Záruční – zde musí podnikatel odlišovat zákonnou (stanovena přímo zákonem) a smluvní záruku (vzniká uzavřením smlouvy, rozsah nesmí být však užší než u zákonné záruky).

Podnikateli také zaniká odpovědnost za vady v okamžiku, kdy předává zboží dopravci k přepravě. Pokud vada vznikne až po tomto okamžiku, nárok z odpovědnosti za vady nevzniká.

Záruky

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Obchodní zákoník nezná zákonnou záruku, a proto musí být délka i rozsah záruky stanoven ve smlouvě.

Naopak občanský zákoník upravuje záruky za zboží takto:

 • spotřební zboží 24 měsíců,
 • potravinářské zboží 8 dnů,
 • prodej krmiv 3 týdny,
 • prodej zvířat 6 týdnů,
 • u věcí dlouhodobé spotřeby lze stanovit delší záruční lhůtu než 24 měsíců.

Výjimky tvoří věci, které se rychle kazí a nemají tedy záruční dobu – právo z odpovědnosti za vady je nutné uplatnit do jednoho dne, nejpozději v den následující po koupi. Další výjimkou jsou použité věci – také mají lhůtu 24 měsíců, ale na rozdíl od ostatního zboží lze tuto dobu zkrátit (ne však kratší než 12 měsíců).

Formální náležitosti uplatnění vad obchodní zákoník nestanovuje a ani občanský zákoník blíže nespecifikuje náležitosti reklamace. O reklamacích již business server Podnikatel.cz informoval v článku Jak přijmout a vyřídit reklamaci s úsměvem.

Anketa

Reklamace pro vaše podnikání znamenají:

Našli jste v článku chybu?
DigiZone.cz: Milan Kruml: procházka TV historií

Milan Kruml: procházka TV historií

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Vitalia.cz: Holčičky trápí záněty, chlapce předkožka

Holčičky trápí záněty, chlapce předkožka

Vitalia.cz: Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Fotorecept: Jak nezkazit nadýchanou omeletu

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Root.cz: Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

Vypadl Google a rozbilo se toho hodně

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo

Lupa.cz: Co se dá měřit přes Internet věcí

Co se dá měřit přes Internet věcí

120na80.cz: Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Rakovina oka. Jak ji poznáte?

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Měšec.cz: Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Finančním poradcům hrozí vracení provizí

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Vitalia.cz: Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

Chtějí si léčit kvasinky. Lék je jen v Německu

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Vitalia.cz: To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

To není kašel! Správná diagnóza zachrání život

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte