Opakované krátkodobé zaměstnání podléhá odvodům

Jestliže mezi jednotlivými pracovními poměry neuplynula doba alespoň 6 měsíců od zaměstnání, které nezaložilo účast na pojištění, protože nemělo trvat a ani netrvalo déle než 14 kalendářních dnů, přitom však sjednaný příjem činil alespoň 2000 Kč, jedná se o opakované krátkodobé zaměstnání s odvodem pojistného. Posuzují se jen sjednané pracovní poměry nebo opakované dohody o pracovní činnosti. Nepřihlíží k případným dohodám o provedení práce.

Příklad: Zaměstnavatel uzavřel se zaměstnancem pracovní poměr na 14 kalendářních dnů s příjmem 3000 Kč. Toto zaměstnání je zaměstnáním krátkodobým bez účasti na nemocenském pojištění. Po pěti měsících je se stejným zaměstnancem uzavřena dohoda o pracovní činnosti, a to opět v trvání 14 kalendářních dnů. Protože se jedná o opakované krátkodobé zaměstnání a sjednaný příjem je vyšší než 2 000 Kč, jedná se o zaměstnání s odvodem pojistného. Čtěte více: Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Instagram pro firemní i osobní marketing

  •  
    Jak zakládat a používat účty.
  • Jak publikovat a vyhodnocovat.
  • Jak si poradit s hastagy.

Detailní informace o školení Instagram»

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+