Opravné nebo dodatečné přiznání při zjištěné chybě?

Jestliže poplatník zjistí ve svém daňovém přiznání chybu ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání, může podat daňové přiznání opravné. Opravné přiznání za rok 2008 tedy mohl podat do 31. 3. 2009, případně při prodloužení lhůty z důvodu zpracování přiznání daňovým poradcem nejpozději do 30. 6. 2009. Finanční úřad při vyměření daně použije opravné daňové přiznání a k předchozímu podanému přiznání nepřihlíží.

Po uplynutí této lhůty se již může podat pouze dodatečné daňové přiznání. Pokud poplatník náhodou zjistí, že jeho daň měla být vyšší nebo daňová ztráta nižší, musí podat dodatečné přiznání do konce následujícího měsíce po zjištění této skutečnosti. Dodatečná daň je splatná ve stejné lhůtě.

Daňoví poplatníci, kteří nestihli podat daňové přiznání k dani z příjmů v řádném termínu, zřejmě neminulo zvýšení vyměřené daně až o 10 %. Při pozdní úhradě daňové povinnosti si ještě navíc připočítali i s úroky z prodlení. Čtěte více: Přiznání neodevzdané v termínu může vyjít pěkně draho

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Google Analytics pro pokročilé

  •  
    Jak využít nové funkce Google Analytics
  • Vyhodnocování pomocí Multichannel funnels
  • Neopakujte chyby při vyhodnocování dat.

Informace o školení Google Analytics »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+