Víte, že si osoby blízké mohou fakturovat?

Osoby blízké jsou podle § 116 Občanského zákoníku osoby sobě navzájem blízké. Jestliže by jedna z těchto osob utrpěla újmu, druhá z těchto osob by důvodně pociťovala újmu jako vlastní. Osobou blízkou je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner v souladu se zákonem č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném.

Obvyklý problém v praxi – faktura od manžela, manželky. Co teď? Vzájemná fakturace mezi manžely je možná, jestliže manželé podnikají každý samostatně na základě živnostenského oprávnění, jedná se o samostatné daňové poplatníky.

Cena, kterou si vzájemně účtují spojené osoby, což se týká i osob blízkých, nesmí být nápadně vyšší než ceny obvyklé na trhu nebo naopak nápadně nižší. Na dodržování tohoto pravidla trvá i správce daně. Správce daně dohlíží na způsob stanovení cen a případně může upravit základ daně.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Workshop: UX design v návrhu webu

  •  
    Rychlý a efektivní návrh rozhraní.
  • Metoda Design Studio.
  • Prototypy - proč a jak prototypujeme.

Detailní informace o workshopu UX designu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+