Osud ekotendru ve hvězdách

Hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na odstranění starých ekologických zátěží. Společnost Marius Pedersen Engineering a.s., vybrala komise v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jako nabídku s nejnižší cenou. Cenová výše, byť i té nejlevnější nabídky, není podle mého názoru natolik přesvědčivá, abych mohl vládě doporučit tuto nabídku přijmout. Vláda může samozřejmě zaujmout jiný názor, uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky mohou uchazeči podat samozřejmě námitky. A to do 15 dnů. Po uplynutí této zákonné lhůty předloží ministr financí příslušný materiál do vlády, včetně oponentních znaleckých posudků a návrhu usnesení. Ovšem v návrhu usnesení vládě tuto nabídku přijmout nedoporučí.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+