OSVČ mají stanovenou minimální zálohu na pojistné

Pro osoby samostatně výdělečně činné se změnila výše stropu maximálního vyměřovacího základu, a to zvýšením o 548 880 Kč (z původních 486 000 Kč na 1 034 880 Kč). Současně dochází ke změně u minimálního základu pro odvod. Doposud se jednalo o částku, kterou si OSVČ určily samy, od roku 2006 do konce roku 2007 nesměla být ale menší než 50 % příjmu ze samostatné výdělečné činnosti, a to po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení. (Pro informaci – pro rok 2004 se jednalo o 40 %, pro rok 2005 o 45 %).

Počínaje 1.1.2009 je stanovena výše zálohy na sociální důchodové pojištění 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2009 je 5889 Kč.

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění pro rok 2009 je 1720 Kč.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Obsahová strategie a content marketing

  •  
    Proč je obsahový marketing výrazným trendem.
  • Jak navrhnout užitečnou obsahovou strategii.
  • Jak zlepšit workflow a výsledky copywritingu.

Detailní informace o školení content strategy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+