Pěstování brambor je nejméně ziskové

Letos vypěstovali farmáři o 92 tis. tun více brambor než v loňském roce. K vyšší úrodě přispěl růst množství bramborových ploch a lepší hektarový výnos. Kilogram konzumních brambor nyní prodávají za tři až čtyři koruny, přičemž na pultech se objevují brambory i za dvojnásobnou cenu. Podle pěstitelů přetrvává v obchodech trend z minulého roku, kdy kvůli neúrodě podražily brambory v celé Evropě.

Rozvoji brambor však nepřeje situace na trhu. Kvůli rychlému zdražování obilovin a řepky se tak pracné pěstování brambor stává nejméně ziskové. To se týká především pěstování hlíz pro zpracovatelské závody. Podle předsedy Ústředního bramborářského svazu Františka Nováka je tedy reálné, že plochy brambor obecně půjdou dolů.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Správa Stránek na Facebooku

  •  
    Jak pokročile spravovat Stránku, Události, Skupiny.
  • Jak tvořit i netvořit příspěvky.
  • Jak nepřijít o účet, nenaletět a neztratit všechno.

Detailní informace o školení Správa stránek na Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+