Nezapomínejte na placení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

Zákonné pojištění odpovědnosti chrání zaměstnavatele v případě odškodnění při pracovních úrazech nebo nemocech z povolání. Je povinné pro všechny zaměstnavatele, bez ohledu na jejich velikost. Zaměstnavatel neuzavírá s pojišťovnou žádnou smlouvu. Pojištění vzniká automaticky přijetím prvního zaměstnance do pracovního poměru.

Zaměstnavatel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pojišťovně nástup prvního zaměstnance vyplněním přihlašovacího formuláře k pojištění. Pojistné se hradí dopředu za kalendářní čtvrtletí. Jeho výši si zaměstnavatel spočítá podle určeného promile převažujícího předmětu činnosti klasifikovaného podle OKEČ (odvětvové klasifikace ekonomických činností). Čtěte více: Neplacení zákonného pojištění odpovědnosti se může vymstít

Sankce za neplacení pojistného nejsou malé. Kromě sankcí za prodlení s placením má však pojišťovna právo vymáhat na zaměstnavateli úhradu až do výše pojistného plnění, které vyplatila z důvodu pojistných událostí v době, za kterou nebylo zaplaceno pojistné. Zaměstnanec bude v případě úrazu odškodněn i při případném neplacení pojistného zaměstnavatelem.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web

  •  
    Jak mít na Internetu blog.
  • Jak si založit web na Wordpressu.
  • Jak pokračovat v jeho provozování.

Detailní informace o školení Jak vytvořit rychle jednoduchý web »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+