Hlavní navigace
Už zbývá jen pro podání daňového přiznání. Vyřešte je s našimi chytrými formuláři a tipy na slevy.

Lze pobírat nemocenské a současně pracovat či podnikat?

Autor: 258398
Redakce

Musí být neschopenka na všechny souběžně uzavřené pracovní poměry či dohody? A co nemoc při pobírání odměny za výkon funkce jednatele? Zjistili jsme za vás.

Není žádnou výjimkou situace, kdy má zaměstnanec souběžně několik pracovních poměrů či dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti. Ať už se jedná o stejného nebo o různé zaměstnavatele. Potíže mohou nastat v okamžiku, kdy dotyčný onemocní. Zajímalo nás, zda musí být v pracovní neschopnosti ze všech pracovních poměrů. O vyjádření jsme požádali Českou správu sociálního zabezpečení. Čtěte také:  O nemocenskou může zaměstnanec přijít. Bez ohledu na výmluvy

Nemoc se posuzuje pro každý pracovní poměr zvlášť

Jak pro server Podnikatel.cz odpověděla Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ, zaměstnanec se souběhem zaměstnání nemusí být nutně uznán dočasně práce neschopným v obou (ve všech) pojištěných činnostech zároveň. Pracovní neschopnost je vždy posuzována ve vztahu k dané pojištěné činnosti dle § 55 odst. 1 písm. a zákona o nemocenském pojištění. To znamená, že nelze vyloučit, že zatímco v jednom zaměstnání nemoc pojištěnci znemožní výkon tohoto zaměstnání, v jiném bude pojištěnec moci nadále pracovat. Podmínky nároku na dávku nemocenského pojištění se posuzují v každém zaměstnání samostatně (§ 14 odst. 2 zákona o nemocenském pojištění), vysvětluje Jana Buraňová. Dodává, že okolnost, jestli pojištěnec vykonává souběžná zaměstnání u téhož zaměstnavatele anebo u více zaměstnavatelů, je v v tomto případě bez významu. Čtěte také: Příspěvek zaměstnavatele na penzijko matce na mateřské či rodičovské?

Samozřejmě se nemusí jednat pouze o souběh zaměstnání, může jít také o samostatnou výdělečnou činnost. I zde je možné posoudit dočasnou pracovní neschopnost ze zaměstnání a z podnikání zvlášť. Je vhodné připomenout, že práce neschopný zaměstnanec musí dodržovat stanovený léčebný režim. Souběžný pracovní poměr nebo výdělečná činnost by měla být logicky vykonávána v místě určeném k léčení, případně na jiném místě v době stanovených vycházek.

Content 2017 - tip Creative Dock

Obdobná úprava platí i pro jednatele. Ovšem bez odměny

Stejně se postupuje při výkonu funkce, například výkonu funkce jednatele či činnosti společníka mimo pracovní poměr. Výše uvedené lze vztáhnout i na souběh pracovního poměru a funkce jednatele s.r.o., a to i pokud jde o formu souběhu, kdy jednatel vykonává v pracovním poměru činnosti naplňující obchodní vedení společnosti dle § 66d obchodního zákoníku, potvrzuje Jana Buraňová. Pokud tedy uvedená osoba nebude uznána dočasně práce neschopnou také ve vztahu k výkonu jednatelské funkce a bude nadále odměňována, nebudou mít odměny vliv na nárok ani na výši nemocenského. Čtěte také: Dostanete padáka. Máre nárok na podporu i odstupné?

Upozorňujeme, že jiná situace nastane při souběhu případné nemoci a odměně za výkon funkce. Pokud by byl jednatel uznán práce neschopným i ve vztahu k výkonu funkce jednatele a za výkon této funkce mu nadále náležela odměna, pozbyl by nároku na výplatu nemocenského podle § 16 odst. b zákona o nemocenském pojištění.

Foto: www.isifa.com

Našli jste v článku chybu?
3. 3. 2012 22:45

Musím upozornit na chybu v článku ve větě: například při výkonu funkce jednatele či společníka....

Společník není funkce, ale je to majetkoprávní vztah. Společnictví vyjadřuje vlastnictví části nebo celé dané obchodní korporace. Jedinou poviností jediného společníka nebo valné hromady u více společníků je podepsat účetní závěrku do 6 měsíců posledního dne účetního období.

Společníkům nejsou vypláceny žádné odměny ani žádná mzda nebo jiné platby, na které má vliv jejich pracovní schopnost nebo …