Hlavní navigace

Podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotko

 Autor: 258398
Redakce

Nepřehlédněte termíny pro podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovny a termíny pro doplatek pojistného, včetně důležitých změn.

Osoba samostatně výdělečně činná odevzdává přehled o příjmech a výdajích nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Vzhledem k tomu, že termín podání daňového přiznání připadá na 1. 5. (nepracovní den), je dnem podání přehledu nejbližší následující pracovní den, tj. 2. 5. 2012. Jak upozornila Všeobecná zdravotní pojišťovna, v případě, že OSVČ má daňového poradce, je datum pro podání přehledu za rok 2011 do dne 1. 7. 2012. OSVČ však musí přímo nebo prostřednictvím svého daňového poradce skutečnost, že pověřila svého daňového poradce, sdělit do 30. 4. 2012 své zdravotní pojišťovně. Čtěte také: Zdravotní a sociální pojištění v roce 2012

Na podání přehledu by neměly zapomínat ani OSVČ, které nepodávají daňové přiznání. Například z důvodu nulových nebo velmi nízkých příjmů. Přehledy však podávají vždy, i kdyby byly nulové. Za rok 2011 musí přehled předložit své zdravotní pojišťovně do 8. 4. 2012.

Sankce za nesplnění povinností

Při nepředložení přehledu o příjmech a výdajích OSVČ v zákonném termínu může zdravotní pojišťovna uložit nemalou pokutu. Ta může výt vyměřena až do výše 50 000 Kč. I když zákonná norma připouští okamžité sankcionování za nesplnění zákonem stanovené povinnosti, pojišťovna zpravidla osoby samostatně výdělečně činné vyzývá k předložení přehledu dopisem, upozorňuje Jiří Rod, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny

Vypočtený rozdíl mezi zálohami a skutečnou výší pojistného musí OSVČ zaplatit do osmi dnů ode dne ve kterém byl (nebo měl být) podán přehled o příjmech a výdajích za rok 2011. V případě, že bude zaplacen v pozdějším termínu, čeká OSVČ penále z prodlení v částce 0,05 % z dlužné částky za den prodlení. Čtěte také: Rok 2012 přináší nové povinnosti ve zdravotním pojištění

Připomenutí legislativních změn roku 2012 ve zdravotním pojištění

Rok 2012 je na změny ve zdravotním pojištění skutečně bohatý. Počínaje sjednocením termínů pro doplatek pojistného, konče změnami ve zdravotním pojištění účinnými k 1. prosinci 2011 a k 1. lednu 2012. Výčet důležitých změn: 

  • vyhláška o průměrné mzdě, ze které se vychází při výpočtu minimálního a maximálního vyměřovacího základu, stanovení záloh pro OSVČ i pravděpodobného pojistného,
  • zvýšení rozhodné částky příjmu u dohody o pracovní činnosti a dalších druhů příjmů uvedených v § 5 zákona o veřejném zdravotním pojištění na 2500 Kč,
  • zavedení odvodu pojistného z dohod o provedení práce (měsíční zúčtovaná odměna vyšší než 10 000 Kč u jednoho zaměstnavatele),
  • nové podmínky při změně zdravotní pojišťovny,
  • snížení záloh OSVČ (prodloužení lhůty ze tří měsíců do konce kalendářního měsíce, předcházejícímu podání přehledu),
  • prodloužení promlčecí lhůty z pěti na deset let,
  • změna ve výčtu osob, za které platí pojistné i stát,
  • vyřazení členů okrskových volebních komisí při volbách do Parlamentu ČR, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samostatných celků z okruhu zaměstnanců (z pohledu zdravotního pojištění). 
Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

EET: Totálně nezvládli metodologii projektu

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Vitalia.cz: Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

Znáte „černý detox“? Ani to nezkoušejte

DigiZone.cz: Flix TV startuje i na Slovensku

Flix TV startuje i na Slovensku

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Podnikatel.cz: Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatelům dorazí varování od BSA

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Vitalia.cz: Jsou čajové sáčky toxické?

Jsou čajové sáčky toxické?

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Měšec.cz: Jak vymáhat výživné zadarmo?

Jak vymáhat výživné zadarmo?

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Vitalia.cz: Paštiky plné masa ho zatím neuživí

Paštiky plné masa ho zatím neuživí

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět