Podnikat chce více Američanů než Evropanů

Podle výsledků průzkumu Barometr chce podnikat více Američanů než Evropanů. Pouze 45 % dotázaných Evropanů chtělo být svým vlastním pánem, zatímco v USA to bylo 61 % dotázaných. Zhruba polovina Evropanů ze starých členských zemí (EU 49) o podnikání ani vůbec nepřemýšlela. V USA se otázkou podnikání nikdy nezabývalo pouhých 27 %. Situace je mnohem lepší v nových členských zemích EU, kde počet lidí uvažujících o osamostatnění se v profesním životě blíží situaci v USA.

Mezi jednotlivými státy EU však panují velké rozdíly. Svou vlastní firmu si chce založit až 50 % oslovených lidí v Lotyšsku, Polsku či Litvě. Naopak nejmenší ambice mají lidé v Rakousku, Belgii či Dánsku. ČR se pohybuje v průměru EU, tedy 30 % lidí chce začít podnikat. Největšími překážky pro začátek podnikání jsou obavy z bankrotu a nejistota příjmů.

Zdroj: ČTK

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Jak na firemní Facebook prakticky

  •  
    Jak efektivně propojit Facebook s webem.
  • Jak vše měřit a vyhodnocovat.
  • Jak řešit krizové situace.

Detailní informace o školení Facebooku »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+