Hlavní navigace

Začít podnikat v autodopravě je až na výjimky jednoduché

 Autor: 258398
Jiří Velinský 10. 6. 2008

Podnikání v autodopravě je velice rozšířeným způsobem živobytí. Podnikatel.cz přináší souhrn základních náležitostí, které musí podnikatel splňovat, aby mohl tuto činnost provozovat. A radí, jak získat koncesní listinu.

K provozování autodopravy je na základě živnostenského zákona potřeba koncesní listina. Tu vydává místně příslušný živnostenský úřad. Ten pro provozování nákladní autodopravy do 3,5 t nevyžaduje žádné zvláštní doklady.

Živnostník nebo OSVČ?

Čtenář business serveru Podnikatel.cz Jan Bednář se zeptal v diskuzi, zda se jako soukromý autodopravce má považovat za živnostníka nebo OSVČ.

Živnostník je individuální podnikatel, který podniká na základě živnostenského zákona.

Podnikatelem se podle obchodního zákoníku rozumí:

  • osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
  • osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
  • osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
  • osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Živnostník je tedy podskupinou podnikatele. Každý živnostník je podnikatel, zatímco ne každý podnikatel je živnostník.

Osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ) je podle Zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, osoba, která:

  • vykonává samostatnou výdělečnou činnost, nebo
  • spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti, ukončila povinnou školní docházku a dosáhla alespoň 15 let věku.

Výkonem samostatné výdělečné činnosti se mimo jiné rozumí také provozování živnosti na základě oprávnění provozovat živnost dle živnostenského zákona. Čtenář tedy může být zároveň živnostníkem, podnikatelem i osobou samostatně výdělečně činnou.

Další možnou formou podnikání v autodopravě je například obchodní společnost. Mezi obchodní společnosti řadíme:

  • akciovou společnost (a. s.),
  • společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s r. o.),
  • veřejnou obchodní společnost (v. o. s.),
  • komanditní společnost (k. s.).

Jaké jsou základní rozdíly mezi podnikáním jako OSVČ a jako společník v s. r. o.? Podnikatel.cz srovnal obě možnosti.

Potřebné náležitosti

Podnikatel, který se rozhodne podnikat v autodopravě s vozidlem do 3,5 tuny celkové hmotnosti, spadá do kategorie živnosti Silniční motorová doprava nákladní. Pokud by se však jednalo např. o dopravu nebezpečného odpadu, je třeba ještě další živnostenské oprávnění Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

Dana Hukelová ze Živnostenského úřadu v Jaroměři říká: Živnostník v kategorii do 3,5 tuny nemusí splňovat odbornou ani finanční způsobilost. Není tedy nutné dokládat živnostenskému úřadu žádné další doklady.

Tato živnost je živností koncesovanou, právo provozovat živnost tedy vzniká dnem nabytí právní moci o udělení koncese a vydáním koncesní listiny. O koncesi podnikatel požádá u místně příslušného živnostenského úřadu dle místa trvalého pobytu. Správní poplatek za vydání koncesní listiny činí 2000 Kč.

Podnikatel, který se rozhodne podnikat s vozidlem nad 3,5 tuny celkové hmotnosti, musí splňovat odbornou způsobilost. Tu stanovuje Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Tento zákon také upravuje povinnosti podnikatele v silniční dopravě. Řidič vozidla nad 3,5 tuny je například povinen označit vozidlo svým obchodním jménem. V každém vozidle musí být doklad o oprávnění k podnikání. Další povinnosti jsou uvedeny v § 9 zákona.

Helena Vítková, majitelka firmy Autodoprava Ostrava, pro business server Podnikatel.cz shrnuje: Při zahajování podnikání nebyly překážky až tak velké, ale velice často vás určité odbory neinformují a mám pocit, že záměrně, neboť si jsou vědomi, že tímto nastanou pro vás jako podnikatele další nepředvídatelné problémy.

Půjčka na rozjezd

Nemá-li začínající podnikatel dostatek financí na nákup vozidla, může využít bankovního úvěru jako každý jiný podnikatel. Možná vhodnější variantou bude financování prostřednictvím leasingové společnosti. Toto standardně nabízejí téměř všichni prodejci automobilů. Splátka leasingové firmě v sobě obvykle zahrnuje již i povinné ručení a havarijní pojištění. Tuto splátku lze zahrnout do nákladů.

Anketa

Co je podle vás největším problémem provozování autodopravy?

Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Podnikatel.cz: Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Pozor, pojišťovny mění čísla účtů

Vitalia.cz: Jak koupit Mikuláše a nenaletět

Jak koupit Mikuláše a nenaletět

Podnikatel.cz: Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Přehledná titulka, průvodci, responzivita

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Podnikatel.cz: Udávání kvůli EET začalo

Udávání kvůli EET začalo

DigiZone.cz: HD programy ČT i v UPC Horizon

HD programy ČT i v UPC Horizon

120na80.cz: Jak oddálit Alzheimera?

Jak oddálit Alzheimera?

DigiZone.cz: Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Filmbox Live pro předplatitele UPC DTH

Podnikatel.cz: Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Zavře krám u #EET Malá pokladna a Teeta?

Vitalia.cz: Říká amoleta - a myslí palačinka

Říká amoleta - a myslí palačinka

DigiZone.cz: Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Digi CZ výrazně zlevnila balíček HBO

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

120na80.cz: Bojíte se encefalitidy?

Bojíte se encefalitidy?

Podnikatel.cz: Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Italové dělají mozzarellu z mléka z Česka

Vitalia.cz: I církev dnes vyrábí potraviny

I církev dnes vyrábí potraviny

DigiZone.cz: Sat novinky: Fransat UHD Demo

Sat novinky: Fransat UHD Demo