Podnikatelé vítají čtyři miliardy korun pro ČMZRB

Navýšení o další čtyři miliardy korun, které získala Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB), je pozitivním krokem vlády, který jedině vítáme, říká Břetislav Ošťádal, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP). Podnikatelé tak mohou podávat žádosti o podřízený úvěr v programu Progres. Mají možnost získat úvěr s nízkou úrokovou sazbou a odkladem splátek jistiny na pořízení nebo rekonstrukci hmotného majetku.

Stejně tak asociace vítá zvýhodněné záruky na provozní úvěry. Prostřednictvím záruk si mnozí malí a střední podnikatelé zachovají přístup k bankovním úvěrům na financování provozních potřeb, což jim pomůže udržet si v této nelehké době konkurenceschop­nost. Na druhou stranu by ale mnohé firmy potřebovaly, aby jim banky umožnily staré provozní a investiční úvěry rozložit na víceleté splátky. Zároveň je nutné zpřístupnit záruční a úvěrový program všem podnikatelům a rozšířit okruh podporovaných oborů na původní úroveň, myslí si Ošťádal.

AMSP také přivítala Národní protikrizový plán, zároveň ale vyzvala, aby byl co nejryhleji uvedený do praxe. Pomalé zavádění opatření plánu a také absenci monitoringu účinnosti jednotlivých opatření ostatně považuje za slabinu tohoto dokumentu.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+