Hlavní navigace

Podnikejte jako rovnocenní partneři – s.r.o. versus sdružení

 Autor: 258398
Kateřina Tietzová

Podnikání rovnocenných partnerů má různé formy a dvě strany mince. Pokud nechcete složitě obíhat úřady, můžete si založit sdružení fyzických osob. Plánujete-li podnikat dlouhodobě a dosahovat vysokých zisků, může být lepším řešením založení s.r.o. Každá z variant má své výhody i nevýhody.

Nejjednodušší a nejdostupnější formou spolupráce je sdružení fyzických osob. Je zakotveno v občanském zákoníku § 829 a následující. Jedná se o spolupráci dvou a více fyzických osob, které se sdružují za účelem naplnění sjednaného účelu. Zakládá se na základě smlouvy o sdružení, ve které je nutno stanovit veškeré náležitosti, jež nejsou stanoveny zákonem (správce majetku, podíly na majetku, rozhodovací pravomoci, podmínky vyloučení účastníků, vypořádání). Sdružení nemá právní subjektivitu a tedy ani způsobilost k právům a povinnostem. Účastníky sdružení mohou být jak fyzické, tak právnické osoby. Veškeré právní úkony činí sami účastníci. Ze závazků vůči třetím osobám jsou všichni účastníci zavázáni společně a nerozdílně. Toto ručení nelze omezit ani ve smlouvě o sdružení (případná omezení nemají žádnou právní účinnost).

Co vedlo podnikatele k založení sdružení prozradil serveru Podnikatel.cz Petr Mošovský z Damotrans Cheb: K založení našeho sdružení fyzických osob jsme se rozhodli proto, abychom si vyzkoušeli v praxi společné podnikání, než založíme „s.r.o.“, takže je to pro nás takový praktický test „společného podnikání v jednodušší formě“, kterou můžeme začínajícím podnikatelům jenom doporučit.

Každý plátce DPH, který je účastníkem sdružení, je povinen postupovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Je nezbytné určit účastníka sdružení, který povede jak daňovou, tak účetní evidenci. Důležité je také ustanovit ve smlouvě způsob rozdělování příjmů a výdajů.

K zániku sdružení dochází:

 • pokud po vystoupení nebo vyloučení účastníka zbývá pouze jediný účastník,
 • uplynutím doby, pro kterou bylo sdružení založeno,
 • splněním účelu, pro který bylo sdružení založeno,
 • dohodou účastníků,
 • z jiných důvodů určených ve smlouvě o sdružení.

Výhody:

 • lze spojit několik podnikatelů bez zdlouhavého zakládání nové obchodní společnosti,
 • lze se sdružit pouze na konkrétní projekt, vymezený účel či časově omezený úsek,
 • není nutný žádný základní kapitál,
 • vede se zpravidla pouze jednoduché účetnictví (protože se jedná o sdružení fyzických osob).

Nevýhody:

 • jednotliví účastníci sdružení ručí celým svým majetkem za závazky sdružení,
 • všichni účastníci sdružení ručí za závazky sdružení nerozdílně,
 • sdružení nemá právní subjektivitu, účastníci musí vystupovat svým jménem, nebo jménem jednoho z nich,
 • pokud je alespoň jeden člen sdružení plátcem DPH, pak i ostatní účastníci sdružení mají povinnost se k této dani registrovat.

Druhou, již finančně náročnější možností (min. základní kapitál u s.r.o. je 200 000 Kč), je založení obchodní společnosti. Společnost s ručením omezeným je nejjednodušším typem kapitálových společností a je také nejčastěji volenou formou právnické osoby pro podnikání, zejména pro malé a střední podniky. Právní úprava je zakotvena v obchodním zákoníku v §105 a následujících. Zakládá se společenskou smlouvou. Lze ji založit i na jiné účely než pro podnikání. Společnost již má stanovenou určitou organizační strukturu, čímž se minimalizují nedostatky z předchozí formy podnikání, kde je nutné všechny činnosti a vztahy vymezit ve smlouvě o sdružení.

Výhody:

 • omezené ručení za závazky společnosti (jen do výše všech nesplacených vkladů),
 • dlouhodobá životnost společnosti (při odchodu společníka nehrozí její zrušení),
 • může být založena i jen jednou osobou,
 • do společnosti je možné vložit i nepeněžitý vklad.

Nevýhody:

 • nutný základní kapitál,
 • nutnost vedení účetnictví,
 • zisk se zdaňuje sazbou pro právnické osoby,
 • administrativní náročnost při zakládání a řízení společnosti.

Jistým kompromisem by mohla být veřejná obchodní společnost, která spadá do skupiny osobních společností. Postavení v.o.s. je upraveno v obchodním zákoníku §76 a následujících. Alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem. Proto ani není zákonem stanovena minimální výše základního kapitálu. Zakladateli mohou být jak fyzické, tak právnické osoby.

Výhody:

 • není nutný počáteční kapitál,
 • zisk se nejdříve rozdělí mezi společníky a teprve potom se zdaňuje sazbami určenými pro daň z příjmu fyzických osob,
 • společenská smlouva nemusí být sepsána notářským zápisem,
 • jednoduché vystoupení společníka ze společnosti.

Nevýhody:

 • pro společníky platí zákaz konkurence,
 • společnost lze založit pouze pro účely podnikání,
 • každý společník ručí za společnost celým svým majetkem,
 • problémy při zániku předposledního společníka.
Více informací o obchodních společností čtěte v tutoriálech na business serveru Podnikatel.cz v rubrice Formy podnikání v sekci Start podnikatele.

Anketa

Jakou formu podnikání byste zvolili vy?

Našli jste v článku chybu?
Podnikatel.cz: Změny v cestovních náhradách 2017

Změny v cestovních náhradách 2017

120na80.cz: Rovnátka, která nejsou vidět

Rovnátka, která nejsou vidět

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Lupa.cz: Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Insolvenční řízení kvůli cookies? Vítejte v ČR

Podnikatel.cz: K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

K EET. Štamgast už peníze na stole nenechá

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Root.cz: Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Firefox hodí za rok přes palubu stará rozšíření

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

120na80.cz: 5 nejčastějších mýtů o kondomech

5 nejčastějších mýtů o kondomech

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Vitalia.cz: 9 největších mýtů o mase

9 největších mýtů o mase

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Root.cz: Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Telegram spustil anonymní blog Telegraph

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Podnikatel.cz: 3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?

3, 2, 1..EET startuje. Na co nezapomenout?