Pohledávky v cizí měně

Zákon o účetnictví vyžaduje účtování zahraničně-obchodních operací v českých korunách, tak i v cizí měně. Pro přepočet cizí měny na českou měnu může podnik využít denních kurzů České národní banky nebo pevných kurzů, které jsou k určitému datu stanoveny účetní jednotkou.

V praxi dochází k časovému nesouladu mezi okamžikem vzniku devizové pohledávky a okamžikem úhrady. Důsledkem je pak vznik kurzových rozdílů vlivem kolísání kurzů měn. Vznikají rozdíly, které ovlivní i hospodářský výsledek. V účetnictví jsou zúčtovány do výsledkových účtů, jako náklady nebo výnosy.

Kurzové rozdíly v účetnictví:
  • 563 Kurzové ztráty
  • 663 Kurzové zisky

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Právo pro e-shopy

  •  
    Jak provozovat e-shop v souladu se zákonem.
  • Jak přistupovat k vrácení zboží a spory se spotřebiteli.
  • Jak v souladu s právem marketovat e-shop.

Detailní informace o školení Právo pro e-shopy »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+