Pokud se nedomluvíte jinak, faktury se musí nově platit do 30 dní

Od 1. července již platí novela obchodního zákoníku, která omezila základní lhůtu pro splatnost faktur na 30 dní. Podnikatelé věří ve zlepšení platební morálky.

Už takřka tři týdny je účinná novela obchodního zákoníku, která do českého právního řádu transponovala směrnici EU o opožděných platbách. Podle ní musí jak soukromé subjekty, tak orgány veřejné správy platit za dodávky zboží a služeb do 30 dnů. V některých případech lze lhůtu prodloužit na 60 dní a i déle, nesmí to však být vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Novela též zavedla automatický nárok na úrok z prodlení v případě zpoždění a zvýšil se i samotný úrok. Jestliže budou firmy novou splatnost nerespektovat, věřitelé mají nad rámec úroku z prodlení a nákladů soudního řízení také možnost požadovat minimální náklady spojené s uplatněním pohledávky v paušální výši.

Čtěte také: Zavedení lhůty pro splatnost faktur na 30 dní se opožďuje už o 61 dní

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Ilustrační obrázek

Další novinkou se stal zákaz prodlužování lhůty pro převzetí zboží, která rovněž činí třicet dní a běží od okamžiku dodání. Zákonodárci se tímto opatřením snažili zabránit obcházení lhůty pro splatnost faktur. Aktuálně též platí přechodné ustanovení, podle kterého se prodlení, ke kterému došlo před 1. červencem 2013, řídí podle starých předpisů. Podle nové úpravy se ale naopak postupuje v případě závazkových vztahů, které byly uzavřeny před letošním červencem, avšak k prodlení došlo až po 1. červenci.

MIF16

Podle Hospodářské komory ČR (HK ČR) novela podnikatelům výrazně pomůže, jelikož Česko patří mezi země s horší platební morálkou. Řada firem se totiž v důsledku pozdních plateb dostává do druhotné platební neschopnosti a končí i v insolvenci. Boj o vyřešení problematické situace malých a středních podniků v České republice i EU však i nadále pokračuje, a bude zapotřebí prosadit mnoho dalších opatření. Vnímáme potřebu zaměřit se především na zlepšení přístupu k financování firem, odstraňování administrativní zátěže a vytvoření podmínek pro získávání a rozšiřování kvalifikace odborných profesí. Prosazení regulace opožděných plateb představuje v tomto boji dílčí, ačkoliv velmi cenné vítězství, komentoval Petr Kužel, prezident HK ČR.

Čtěte také: Firmy zkracují dobu splatnosti faktur. Se západem se ale rovnat nemůžeme

5 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 23. 7. 2013 12:30

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Tvorba a šíření videoobsahu

  •  
    Jak vytvořit video a na co si dát pozor
  • Jak ho naplnit vhodným obsahem
  • Kam ho umístit a jak mu získat diváky

Detailní informace o školení Tvorba a šíření videoobsahu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+