Pokuta za neodevzdané daňové přiznání

Finanční úřad může poplatníkovi uložit pokutu, pokud ve stanovené lhůtě nesplní své povinnosti. Pokutu lze uložit i opakovaně v případech, kdy nedošlo po sankci k nápravě a protiprávní vztah trvá.

Pokutu lze uložit:
 • za nesplnění registrační povinnosti,
 • pokud poplatník ani po výzvě nepodá daňové přiznání,
 • pokud poplatník neplní záznamní povinnosti,
 • za porušení omezení plateb v hotovosti.

Pokuta, při nesplnění povinnosti podat daňové přiznání, bude vyměřena i poplatníkovi, kterému vychází nulová daňová povinnosti.

Další sankce, které vyměří správce daně:
 • zvýšení daně,
 • penále,
 • úroky z prodlení.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení e-mail marketingu

 •  
  Jak získat e-mailové kontakty
 • Jak udělat e-mailing více relevantní
 • Jak zavést automatizované kampaně

Detailní informace o školení e-mailingu »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+