Hlavní navigace

Ne všechny poplatky uplatníte do nákladů

 Autor: 258398
Dagmar Kučerová

Určení toho, které členské poplatky je možné daňově uplatnit ve výdajích či nákladech, nemusí být vždy jednoduché. Potíže činí rozpoznání „hranice potřebnosti“ pro podnikání. Čtěte, jak na to.

Podnikatelé jsou často členy profesních komor či asociací. S členstvím jako takovým jsou spojeny i povinné poplatky. Ne vždy jsou zaplacené finanční částky zanedbatelné a ne všechny je možné uplatnit do daňově uznatelných výdajů. Je třeba se řídit tím, zda je výkon konkrétní podnikatelské činnosti podmíněn členstvím v příslušné organizaci.

OSVČ a členství v profesních komorách

V souladu s § 24 odst. 2 písm. d zákona o daních z příjmů jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů příspěvky právnickým osobám, pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Dále také pokud je členství nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání. Čtěte také: Jaké náležitosti patří na fakturu? Záleží k čemu slouží

Příkladem členství, které vyplývá ze zvláštního zákona a podmiňuje výkon podnikání nebo samostatné výdělečné činnosti členstvím v určité právnické osobě, je členství daňového poradce v Komoře daňových poradců na základ zákona o daňovém poradenství. Obdobně je tomu u lékařů v Lékařské komoře nebo advokátů v Komoře advokátů atd. Zaplacené členské příspěvky těmto komorám jsou daňovým výdajem poplatníka a snižují základ daně.

Poplatky do nákladů mohou uplatnit i zaměstnavatelé za zaměstnance

Podobně se postupuje v případě příspěvků zaplacených zaměstnavatelem za zaměstnance. Samozřejmě opět, pokud je členství zaměstnance podmínkou k provozování předmětu podnikání zaměstnavatele. Příkladem mohou být architekti, kteří pracují podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo lékaři pracující ve zdravotnických zařízeních. Čtěte také: Jak vést drobný majetek v daňové evidenci? Vysvětlujeme na příkladech

Členské poplatky, které uhradí uhradí za zaměstnance zaměstnavatel, jsou daňově uznatelnými. Na zaměstnance je však takový příspěvek součástí zdanitelných příjmů ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů.

Organizace zaměstnavatelů, Agrární a Hospodářská komora

Daňově uznatelný je rovněž členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů a dále Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Organizace zaměstnavatelů jsou právnické osoby založené podle zákona o sdružování občanů. Tyto organizace jsou dobrovolnou, nezávislou a otevřenou zájmovou organizací, která sdružuje zaměstnavatele podnikající v určité oblasti, např. Český svaz zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, Český svaz zpracovatelů masa, Svaz zpracovatelů brambor v ČR a další, vysvětlila pro server Podnikatel.cz Helena Navrátilová, daňová poradkyně Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

Poplatky se ovšem neuplatní v plné výši. V souladu s ustanovením § 24 odst. 2 písm d zákona o daních z příjmů je daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele členský příspěvek až do výše 0,5 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a pro příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Úhrnem vyměřovacích základů je třeba rozumět sumu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru, zaměstnanců činných na základě dohody o pracovní činnosti a dále např. společníků obchodních kapitálových společností, pokud pro společnost vykonávají práci mimo pracovně právní vztah a jsou za ni odměňováni, dodává Navrátilová. Čtěte také: Fakturovat s vyšším paušálem nemusí být vždy výhodné

Daňově účinné jsou příspěvky OSVČ či zaměstnavatele právnickým osobám:

  • pokud povinnost členství vyplývá ze zvláštního zákona 
  • členství je nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti)
  • příspěvky placené zaměstnavatelem za zaměstnance v případě, kdy členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání (činnosti) zaměstnavatele
  • členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů založeným podle zákona o sdružování občanů zvláštního právního předpisu a dále Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR do výše 0,5 % úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání.

Členství vyplývá ze zákona. Kde však je hranice potřebnosti?

Častou chybou poplatníků nebo zaměstnavatelů je, že zahrnou do svých výdajů (nákladů) příspěvky, u kterých povinnost členství nevyplývá ze zákona. Jednoduše nerozpoznají „hranici potřebnosti“.

Příklad z diskusního fóra serveru Podnikatel.cz: Jsem fyzická osoba a podnikám s e-shopem. Mám stránky, obsazuji domény apod. Jsem členem APEKu (Asociace pro elektronickou komerci) a platím členské příspěvky. Dávám je daňově uznatelných nákladů. Jak určím hranici potřebnosti? Zjišťuje čtenářka Lída.

Na dotaz reagoval Pavel Říha. Vysvětluje, že daňově uznatelné je jenom to, bez čeho nelze vykonávat danou činnost (buď jako zaměstnavatel nebo jako zaměstnanec u zaměstnavatele). Hranice je tam, kde bez zaplacení příspěvku nelze činnost vykonávat, tj. vždy u nějaké profese regulované státem, nikoliv občanským sdružením, uvádí Říha a doplňuje několik praktických příkladů:

  • lékařská komora – daňově uznatelné u lékařů a zdravotnických zařízení
  • komora auditorů – daňově uznatelné u auditorů nebo auditorských společností
  • asociace nemocnic – daňově neznatelné
  • APEK – daňově neuznatelné

Ovšem není komora jako komora

Ne každá profesní komora je k výkonu podnikatelské činnosti nezbytná. Například účetní a účetní poradci se sdružují v Komoře certifikovaných účetních. Přestože pro vstup do této komory je nutné složit hned několik náročných zkoušek, členství v ní není nezbytnou podmínkou výkonu povolání účetního. Ze žádného právního předpisu totiž nevyplývá, že by účetní nebo účetní poradce mohl vykonávat svou činnost pouze jako člen určité profesní komory. Čtěte také: Snížení paušálů nebo limitu pro DPH. Příležitost pro účetní a poradce

Poplatky za literaturu potřebnou ke studiu a složení zkoušek, poplatky za semináře a zkoušky daňově uznatelné jsou, naopak poplatky za členství v Komoře certifikovaných účetních a poplatky spojené s vystavením certifikátu o dosaženém stupni certifikace daňově uznatelné nejsou.

Daňově neuplatnitelné poplatky jsou u příjemce od daně osvobozeny

Závěrem je vhodné zmínit, že na straně právnické osoby (příjemce) jsou příspěvky od plátců, pro které uznatelným výdajem nejsou, od daně z příjmů osvobozeny. Příspěvky, které nejsou nezbytné pro podnikání, se tedy nedaní dvakrát (jednou na straně plátce a podruhé na straně příjemce).

Našli jste v článku chybu?
Měšec.cz: Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Europlatby: někde bez poplatku, jinde i 350 Kč

Měšec.cz: Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Air Bank zruší TOP3 garanci a zdražuje kurzy

Podnikatel.cz: Změny v cestovních náhradách 2017

Změny v cestovních náhradách 2017

Měšec.cz: Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Připlatíte

Root.cz: Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Nová třída SD karet A1 s vysokým výkonem

Root.cz: Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Certifikáty zadarmo jsou horší než za peníze?

Podnikatel.cz: Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

Zařízení pro EET zbytečně, vrátí vám peníze

DigiZone.cz: Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Perspektivy TV v roce 1939 podle časopisu Life

Lupa.cz: Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

Proč Stream netočí jen Kancelář Blaník?

120na80.cz: Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Na ucho teplý, nebo studený obklad?

Měšec.cz: Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Jak levně odeslat balík přímo z domu?

Podnikatel.cz: Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Dva doklady netřeba, dejte to na účtenku k EET

Vitalia.cz: Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Jedlé kaštany jsou trpké, je třeba je tepelně upravit

Podnikatel.cz: Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

Daňové úlevy s EET nestačí. Budou zdražovat

120na80.cz: Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

Popraskané rty? Některé balzámy stav zhoršují

DigiZone.cz: Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Flix TV: dva set-top boxy za korunu

Root.cz: 250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

250 Mbit/s po telefonní lince, když máte štěstí

Vitalia.cz: Pravda o přibírání na zimu

Pravda o přibírání na zimu

Měšec.cz: U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

U levneELEKTRO.cz už reklamaci nevyřídíte

Vitalia.cz: Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi

Formičky naší babičky: Jak se zbavit rzi