Poslanci schválili zákon o ekologické újmě

Poslanecká sněmovna včera schválila zákon o předcházení ekologické újmy a o její nápravě. Zákon se vztahuje na provozovatele vybraných činností, které jsou považovány za rizikové pro životní prostředí a lidské zdraví. Jde např. o skládky, spalovny odpadu, velké průmyslové podniky či přeshraniční přepravu odpadů. Provozovatelé těchto činností budou muset podle zákona provést preventivní opatření proti hrozbě ekologické újmy a v případě, že k ekologické újmě přesto dojde, tak provést i nápravná opatření, která spočívají v návratu do původního stavu. Podmínkou provedení nápravných opatření provozovatelem není předchozí zaviněné jednání. Nicméně v případě, že provozovatel způsobí ekologickou újmu přesto, že přitom neporušil zákon, mohou mu být zpětně proplaceny náklady vynaložené na nápravná opatření.

Nástrojem k zajištění preventivních a nápravných opatření má být finanční zajištění k náhradě nákladů, a to formou pojištění. Účinnost tohoto ustanovení se však odkládá do roku 2013, aby měly české podniky čas se na tuto povinnost připravit.

Nová pravidla se nebudou vztahovat na škody vzniklé před vstupem zákona v účinnost.

Poradna – pokud si nevíte rady

Další poradny Nové téma

Školení: Online Public Relations aneb PR sociálního věku

  •  
    Jak se liší digitální PR oproti klasickému PR.
  • Jak tvořit tiskové zprávy.
  • Jak monitorovat a vyhodnocovat PR.

Detailní informace o školení s Danem Dočekalem »

Sledujte Podnikatel.cz

Facebook Twitter Google+